Våre ansatte

Dette er ikke en komplett liste over alle ansatte i IFE.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ø

Anvendt Datavitenskap

Anvendt nukleærvitenskap

Batteri­teknologi

Energi­system­analyse (ESA)

Hydrogen­teknologi

Kontroll­rom­systemer og interaksjons­design

Korrosjons­teknologi

Materialprosesser

Menneske og automasjon

Menneskesentrert digitalisering

Miljøsikkerhet og strålevern

Miljøvennlige industriprosesser

Nøytron­karakterisering

Radiofarmasøytisk FoU

Reaktordrift

Reservoarteknologi

Risiko, sikkerhet og sikring

Sikkerhet, kvalitet og miljø

Solenergi

Solkraft­systemer

Sol­celle­teknologi

Sporstoffteknologi

Strålevern

Strømningsteknikk

Sveiseverksted

Vind­energi

Virtuell og utvidet virkelighet

Våre ansatte

WIEW sveising, instrumenter, teknisk prosjektering, verksted – gammel