Våre ansatte

Dette er ikke en komplett liste over alle ansatte i IFE.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Ø

Anvendt Data Science

Anvendt nukleærvitenskap

Batteriteknologi

Digitale systemer

Energisystemanalyse

Kontrollrom og interaksjonsdesign

Korrosjonsteknologi

Material og prosessteknologi

Materialprosesser

Menneske og automasjon

Menneskesentrert digitalisering

Miljøsikkerhet og strålevern

Miljøvennlige industriprosesser

Nukleærteknologi, fysikk og sikkerhet (NFS)

Nøytronkarakterisering

Radiofarmasi

Radiofarmasøytisk FoU

Radiofarmasøytisk grossist

Radiofarmasøytisk produksjon

Reaktordrift

Reservoarteknologi

Risiko, sikkerhet og sikring

Sikkerhet, kvalitet og miljø

Solcelleteknologi

Solkraftsystemer

Sporstoffteknologi

Strålevern

Strømning og miljøteknologi

Strømningsteknikk

Sveiseverksted

Vindenergi

Virtuell og utvidet virkelighet

Våre ansatte

WIEW sveising, instrumenter, teknisk prosjektering, verksted – gammel