Karriere

På IFE, Institutt for energiteknikk jobber det forskere fra over 38 land. Vi forsker for en bedre fremtid. Forskningsreaktorene våre har bygd enestående kompetanse i nær 70 år og satt oss i stand til å gjøre unike prosjekter. De har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og er også sentrale i utviklingen av kreftmedisin og nyskapende materialforskning i Norge og internasjonalt.

Master- og Phd-studenter på IFE. Foto: Espen Solli. 

Vi deltar i store, internasjonale prosjekter, og 40 prosent av IFEs inntekter kommer fra internasjonale prosjekter. IFE jobber i dag med hele spekteret av energi. Våre forskere bidrar til neste generasjons batteriteknologi, lavere utslipp fra olje og gass, nullutslipp i transportsektoren og bedre løsninger på sol, vind og hydrogen. Vi produserer og utvikler kreftlegemidler. Arbeidsplassen preges av et godt arbeidsmiljø, og kan skilte med konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår, fokus på kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet.

Vi ser etter deg som vil være med og utvikle deg sammen med våre medarbeidere. Du har et ønske om å arbeide i et internasjonalt ledende fagmiljø hvor det er store muligheter for vekst og utvikling. Vi er opptatt av å levere forskning som skaper endringer.

Ledige stillinger

Stilling

Sted

Søknadsfrist

Seniorforsker - solcelleutvikling 
Kjeller 
2020-08-17 
Beskrivelse:

For English click here.

Solcelleindustrien har vokst i et forrykende tempo over mange år med en vekstrate på 20-30 % per år. Globalt ble det bygd mer ny solcellekapasitet enn noen annen energiform i 2019 hvor nye solcelleinstallasjoner var betydelig større enn nybygging av fossilbasert energiproduksjonskapasitet. Innen slutten av 2019 hadde nesten 630 GWp med solcellekapasitet blitt installert globalt, noe som dekker omtrent 3 % av verdens elektrisitetsforbruk. Størstedelen av disse solcellene (mer enn 90 %) er basert på tynne skiver av silisiumkrystaller, vanligvis kalt wafere.

Med innføringen av stadig mer avansert høyeffektiv solcelledesign får materialkvaliteten i silisiumwaferne økt betydning. Forståelsen av egenskapene til defekter og urenheter i silisiummaterialet er derfor sentralt for å kunne øke ytelsen til moderne solceller. I tillegg til ytterligere å forbedre wafermaterialet, kan mye fortsatt gjøres for å øke effektiviteten til solcellene ved å utvikle nye solcellearkitekturer, blant annet ved å inkludere andre materialer i solcellen slik man gjør i tandemsolceller.

Vi ser etter en forsker/seniorforsker som skal jobbe med et vidt spekter av spørsmål knyttet til solcellematerialer og solcelleteknologi. Ekspertise innen minst ett område er forventet. Kandidaten vil ha muligheten til å bygge erfaring innen andre relaterte temaer vi jobber med på IFE. Arbeidet vil gjøres i tett samarbeid med norske industripartnere på oppgaver som trenger løsning raskt og med utvikling som har en lenger tidshorisont. Vi fokuserer også på utvikling av fremtidens solcelleteknologi. Vi forventer at kandidaten har en god forståelse og interesse for dagens utvikling innen solcelleteknologi i tillegg til å kunne oversette grunnleggende vitenskapelig kunnskap til fremtidige solcelleprodukter. Arbeidet vil gjennomføres i et dyktig team med et veletablert internasjonalt nettverk. Ved avdeling for solenergi ved IFE kan vi tilby moderne laboratoriefasiliteter hvor vi har den eneste pilotlinjen for solcelleproduksjon i Norge. I tillegg er moderne karakteriseringsutstyr tilgjengelig for å måle solcelleytelse og materialegenskaper.

Kvalifikasjoner:
 • Dr.grad/PhD eller tilsvarende akademisk grad i fysikk, kjemi, materialvitenskap eller lignende felt
 • Evne til å planlegge og utføre eksperimenter, analysere resultater, oppsummere og konkludere
 • En bakgrunn i materialvitenskap, faststoff-fysikk, halvlederprosessering, uorganisk kjemi, nanoteknologi eller relaterte områder
 • Ekspertise innen ett eller flere av de følgende områdene vil være en fordel
  • Solcellefysikk, -design og -simulering
  • Avansert karakterisering av silisium og andre materialer
  • Silisiumwaferanalyse
 • Ferdigheter innen programmering og dataanalyse, f.eks. Matlab eller Python
 • Har publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrift
 • Erfaring med utvikling og ledelse av forskningsprosjekter, helst innen EUs forskningsprogrammer og/eller de norske/skandinaviske forskningsprogrammene
 • Utmerkede skriftlig og muntlig kommunikasjonsferdigheter i engelsk (arbeidsspråket i avdelingen er i stor grad engelsk)
 • Norskkunnskaper er en fordel
 • Erfaring med risikovurderinger/HMS-vurderinger i en laboratoriesetting er en fordel
Foretrukket profil:
Vi ser etter en motivert og resultatorientert kandidat som har svært gode problemløsningsferdigheter. Den riktige kandidaten vil også delta aktivt, og være en god samarbeidspartner, i faggruppen. Det er forventet at kandidaten er entusiastisk i å utvikle ny kunnskap og egenskaper som bidrar til å utvide mulighetene vi har i laboratoriet og som understøtter målet vårt om å levere teknologi våre partnere, og samfunnet, trenger.
Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2020-08-17
PhD research fellow in corrosion 
Kjeller 
2020-08-25 
Beskrivelse:
We offer a PhD candidate position in the Corrosion Technology Department. The position is fully funded for 3 years and is part of a joint research project between IFE and the University of Stavanger. The PhD student will be affiliated to the University of Stavanger. The project is funded by the Research Council of Norway and oil and gas companies.
 
You will join a dynamic group focused on applied corrosion research in close cooperation with international oil companies. We are working to assure safe transport of oil, gas and CO2 in pipelines and strive for better models to predict corrosion rates.
 
You will work in a project to expand knowledge on corrosion occurring top-of-the-line in pipelines transporting unprocessed natural gas. Your contribution will involve carrying out lab experiments, setting the results in context with existing knowledge and developing models to predict corrosion rates. The results of the work are planned to be published in peer-reviewed international scientific journals and presented at international conferences in corrosion and materials science.
Kvalifikasjoner:
 • Master’s degree or MSc in chemistry, physics, materials science or closely related disciplines
 • Knowledge of corrosion or electrochemistry 
 • Experience with characterisation of materials is a plus
 • Experience with tools for modelling chemical and physical processes is a plus
Foretrukket profil:
We need a motivated person who has excellent problem-solving skills and who will be an active participant and collaborator in our group. You will have the chance to gain knowledge and skills that will support and extend the opportunities for us as a research group and for you as a developing scientist. We focus on delivering technology needed by our partners and by society.
Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2020-08-25
Tekniker 
Kjeller 
2020-08-28 
Beskrivelse:
Avdeling for kontroll og distribusjon er grossist og detaljist for radiofarmaka i Norge. Grossistvirksomheten inngår i divisjon for radiofarmasi ved Institutt for energiteknikk. Våre hovedoppgaver er å skaffe norske sykehus radiofarmaka, levere radiofarmaka til kliniske utprøvninger i inn- og utland samt distribusjon av kontraktsproduserte legemidler. Vi mottar og forsender rundt 100-150 ordre i uka til norske sykehus. Avdelingen består i dag av 26 ansatte. Stillingen lyses ut da en av våre erfarne teknikere  går over i en annen stilling.
 
Kvalifikasjoner:
 • Fullført videregående skole
 • Erfaring fra grossistvirksomhet med legemidler, legemiddelhåndtering, transport av farlig gods og/eller håndtering av radioaktivt materiale er en fordel
 • Kjennskap til regelverket for god distribusjonspraksis (GDP) eller god tilvirkningspraksis (GMP) er en fordel
 • Erfaring med bruk av SAP som ERP vil bli tillagt vekt
Foretrukket profil:
 • Strukturert
 • Kvalitetsbevist
 • Evnen til å arbeide selvstending
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på tvers i organisasjonen

 

Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2020-08-28
Department Head Human-Centred Digitalization 
Halden 
2020-08-31 
Beskrivelse:

Department Head: Human-Centred Digitalization
We are looking for a motivational and research-oriented manager to lead our Department of Human-Centred Digitalization.
The Department Head’s role involves developing and managing the department and creating an inspiring environment where the best minds can thrive. The Department Head reports to the Director of the sector and participates in the sector’s management team. Candidates should be able to demonstrate excellent interpersonal and communication skills and the ability to build strong relationships throughout the organisation.


The department of Human-Centred Digitalization (HCD) seeks to enable organisations to exploit the full potential of emerging technologies and analytics by producing state-of-the-art knowledge on how to develop and adapt technology and organisations based on human strengths and limitations.  The department core research areas are human-technology interaction, human-systems performance analysis and evaluation, and work systems design. We perform empirical research in simulator-based operational environments in the MTO-labs as well as in the industry, on how individuals and organizations efficiently and safely interact with increasingly more advanced and intelligent technology; on how research methods can enable integration of new knowledge into the design of systems, operations and on-line decision making; and how adaptive expertise can be engineered into organizations to support performance in changing environments. A substantial part of the research activities are performed within the international OECD Halden Reactor Project and in research projects for the Research Council of Norway. Bilateral and multilateral projects are carried out for the nuclear industry, the petroleum industry, and other industries.
We seek to address the following main questions:

 • How do individuals interact with increasingly intelligent technologies?
 • How can we best enable humans to perform in digital organizations?
 • How can emerging technologies be used for innovating our ways of working?

Kvalifikasjoner:
 • Education level: PhD, M.Sc., or B.Sc.
 • Research experience that aligns with the department’s research focus.
 • Experience from leadership roles in research based organisations and coordination of research projects.
 • Experience from marketing and selling research Projects.
Foretrukket profil:
 • A motivational leader. (A good leader that motivates and manages staff effectively, and builds a positive working environment)
 • Customer and sales oriented with an understanding for customer needs.
 • Results focussed with an ability to deliver on expectations.
 • Team player that brings out the best in our People.
 • Ability to find innovative solutions.
 • Fluency in English oral and written. Scandinavian Languages is an advantage.

 We perform background checks as part of our recruitment process

Lokasjon:
Halden
Søknadsfrist:
2020-08-31
Department Head Applied Data Science 
Halden 
2020-08-31 
Beskrivelse:

Department Head: Applied Data Science

 We are looking for a motivational and business-oriented manager to lead our Department of Applied Data Science.

The role involves developing and managing the department and creating an inspiring environment where the best minds can thrive. The Department Head reports to the Director of the sector and participates in the sector’s management team. Candidates should be able to demonstrate excellent interpersonal and communication skills and the ability to build strong relationships throughout the organisation.  

The Department of Applied Data Science aims at improving the understanding of complex and diverse data to predict equipment failure, optimise production, and enable more informed decision making in all levels of an organisation. We deliver methods and solutions for new revenues and value-producing opportunities in digital systems.
To address these challenges the team applies their competences in data analytics, computer science and process modelling. We aim at strengthening the cooperation with leading national and international academic environments within our research areas. Our project portfolio extends across a range of industries, including traditional process industry, nuclear, petroleum, and energy production and distribution. IFE’s laboratory facilities provide unique possibilities for evaluating our solutions in realistic environments.

Our solutions are:

 • data-driven decision support systems based on AI, machine learning and data analytics
 • condition monitoring and process optimization techniques
 • advanced information visualization and interaction
Kvalifikasjoner:
 • Education level: PhD or M.Sc.
 • Research experience that aligns with the department’s research focus.
 • Experience from leadership roles in research-based organisations and coordination of research projects.
 • Experience from marketing and selling research Projects.
Foretrukket profil:
 • An excellent leader that motivates and manages staff effectively, and builds a positive working environment.
 • Customer and sales oriented with an understanding of customer needs.
 • Results focussed with an ability to deliver on expectations.
 • Team player that brings out the best in our people.
 • Ability to find innovative solutions.
 • Fluency in English oral and written. Scandinavian Languages is an advantage.

  We perform background checks as part of our recruitment process

Lokasjon:
Halden
Søknadsfrist:
2020-08-31
Postdoctoral researcher - technology for combined solar electric and thermal energy production (PV/T) 
Kjeller 
2020-09-04 
Beskrivelse:

IFE has a 2-year postdoctoral researcher position open within the project “Key technologies and demonstration of combined cooling, heating and power generation for low-carbon neighbourhoods/buildings with clean energy – ChiNoZEN.” This is a project jointly funded by the Ministry of Science and Technology (MOST) in China and the Research Council of Norway (RCN).

Distributed hybrid PV/T systems generate heat and electricity based on a same component. Using the most common PV/T technology, water is heated by the collector and simultaneously cools down the solar cells so that the PV generation efficiency is increased compared to a stand-alone PV system. This supposes that the water is heated at a moderate temperature level to keep the PV efficiency high, a temperature level that is not useful for many building applications. To effectively reach higher temperatures, a heat pump (HP) system driven by the PV/T electricity may be used.

The research topic of this postdoctoral position is to evaluate different PV/T technologies with the aim of improving performance. The effect of PV performance on thermal energy production due to different solar cell architectures and module designs will be investigated in order to find the best PV module design for a PV/T system.

  Kvalifikasjoner:
  • PhD or equivalent academic degree in physics, chemistry, materials science or similar field
  • An experimentalist view: Ability to plan and perform experiments, analyze results, summarize and conclude
  • Expertise within one or more of the following topics will be beneficial
   • Experimentation on silicon-based PV modules
   • Solar cell physics, design and simulation
   • Solar thermal technology research
   • Proficiency in simulation and data analysis, e.g. in Matlab or Python
  • Experience from industry led technical development is a benefit
  • Publications in peer-reviewed scientific journals
  • Excellent written and oral communication skills in English (the department’s working language is English)
  Foretrukket profil:
  We are looking for a motivated person who is result oriented and has excellent problem-solving skills, and who will be an active participant and collaborator in the group.
  Lokasjon:
  Kjeller
  Søknadsfrist:
  2020-09-04

  Hvem jobber på IFE?

  IFEs Instagram konto «Humans of IFE» presenterer noen av våre 600 ansatte

  Nysgjerrig på hvem som jobber på IFE, og hva vi driver med? Følg oss på Instagram @humansofife. Her presenterer vi ansatte som jobber i ulike funksjoner, fra forskere og ingeniører innen våre ulike fagområder, til administrasjon og støtteapparat. Menneskene våre er vår viktigste ressurs! 

  Linker:

  Studenter/masteroppgave på IFE?

  Vil du jobbe med en oppgave som er relevant for industrien? IFE har utstrakt samarbeid med studenter på masternivå. Vi tilbyr veiledning, kontorfellesskap og tilgang til laboratorier og eksperimentelle fasiliteter for masterstudenter i samarbeid med universitetene.

  Her på våre nettsider har vi noen oppgaveforslag ferdig formulert, men det er mange flere muligheter! Ta kontakt med avdelingsleder eller andre kontaktpersoner innen ditt fagområde for å diskutere dine ideer og oppgaveforslag. Du finner kontaktpersoner under «Organisasjon».

  Her er noen forslag:

  Ansattgoder

  Hos IFE har vi ansattgoder som skal være med å skape trygghet, stimulere til fysisk aktivitet og bidra til god balanse mellom arbeid og fritid.

  Dine ansattgoder:

  • Kollektiv pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
  • Boliglån gjennom Statens pensjonskasse
  • Kollektiv personalforsikring samt uførepensjon og etterlattepensjon
  • Fleksibel arbeidtid
  • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom
  • Ekstra fridag i forbindelse med jul og nyttår
  • Støtte til utdanning

  I tillegg kan vi tilby:

  • Bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter
  • Kantineordninger