Karriere

På IFE, Institutt for energiteknikk jobber det forskere fra over 38 land. Vi forsker for en bedre fremtid. Forskningsreaktorene våre har bygd enestående kompetanse i nær 70 år og satt oss i stand til å gjøre unike prosjekter. De har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og er også sentrale i utviklingen av kreftmedisin og nyskapende materialforskning i Norge og internasjonalt.

Master- og Phd-studenter på IFE. Foto: Espen Solli. 

Vi deltar i store, internasjonale prosjekter, og 40 prosent av IFEs inntekter kommer fra internasjonale prosjekter. IFE jobber i dag med hele spekteret av energi. Våre forskere bidrar til neste generasjons batteriteknologi, lavere utslipp fra olje og gass, nullutslipp i transportsektoren og bedre løsninger på sol, vind og hydrogen. Vi produserer og utvikler kreftlegemidler. Arbeidsplassen preges av et godt arbeidsmiljø, og kan skilte med konkurransedyktig lønns- og arbeidsvilkår, fokus på kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet.

Vi ser etter deg som vil være med og utvikle deg sammen med våre medarbeidere. Du har et ønske om å arbeide i et internasjonalt ledende fagmiljø hvor det er store muligheter for vekst og utvikling. Vi er opptatt av å levere forskning som skaper endringer.

I listen under finner du våre ledige stillinger.

Ledige stillinger

Stilling

Sted

Søknadsfrist

Farmasøyt til radiofarmasøytisk grossistvirksomhet 
Kjeller 
2022-01-31 
Beskrivelse:
Divisjon Radiofarmasi ved IFE har nærmere 70 års erfaring med produksjon av radiofarmaka og samarbeider med noen av verdens ledende legemiddelselskaper i utvikling av nye, effektive kreftlegemidler. I løpet av 2022 skilles virksomheten ut og etableres som eget AS. Med våre norske og multinasjonale samarbeidspartnere utvikler, produserer og distribuerer vi banebrytende legemidler for kreftpasienter over hele verden.

Avdeling for kontroll og distribusjon er grossist og detaljist for radiofarmaka i Norge. Våre hovedoppgaver er å forsyne norske sykehus med radiofarmaka, levere radiofarmaka til kliniske utprøvninger i inn- og utland, samt distribusjon av kontraktsproduserte radiofarmaka fra produksjonsanlegget på IFE. Avdelingen har i dag 26 ansatte. Stillingen lyses ut da en av våre erfarne farmasøyter skal over i en annen stilling internt.

Bli en del av vårt spennende verdensledende produksjons- og utviklingsmiljø innen radioaktive legemidler:
Vi tilbyr:
 • Spennende faglige utfordringer i et verdensledende fagmiljø for radiofarmasi
 • Tilrettelagt kompetanseutvikling
 • Uformelt, tverrfaglig og positivt arbeidsmiljø
 • Praktisering av fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger

 

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Søknader blir behandlet løpende.

Kvalifikasjoner:
 • Master i farmasi/cand.pharm. eller bachelor i farmasi/reseptar
 • Autorisasjon som farmasøyt med ekspedisjonsrett i Norge er en forutsetning
 • Erfaring fra grossistvirksomhet med legemidler og erfaring med håndtering av radioaktive legemidler er en fordel
 • Kjennskap til regelverket for god distribusjonspraksis (GDP) eller god tilvirkningspraksis (GMP) er en fordel
 • Norsk, meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig
 • Engelsk, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Foretrukket profil:
 • Selvstendig med høy gjennomføringsevne
 • Analytisk, systematisk og nøyaktig
 • Kvalitetsbevisst og helhetsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2022-01-31
Fysiker 
Halden 
2022-02-06 
Beskrivelse:

Den nukleære virksomheten på IFE er organisert for å være rustet for nye utfordringer knyttet til dekommisjonering. Avdeling Strålevern, fysikk og kjemi ved IFEs nukleære anlegg i Halden består av 3 faggrupper med til sammen 17 ansatte.

Avdelingen har det faglige ansvaret for strålevern, overvåking av utslipp til omgivelsene, samt miljøovervåking og fysikkberegninger. Dette innebærer å følge opp strålevernsforhold knyttet til drift av anleggene, lagring og håndtering av brukt brensel og radioaktivt avfall, samt kommende dekommisjoneringsprosjekter, etter interne og eksterne krav. Avdelingen er også ansvarlig for drift av anleggets kjemi- og strålevernslaboratorier.

Avdelingen har behov for å styrke kompetanse, samt øke kapasiteten til å gjennomføre nødvendige vurderinger og beregninger knyttet til avdelingens oppgaver, og søker derfor etter en fysiker som skal inngå i avdelingens fysikkgruppe. Avdelingen bidrar også med fysikerkompetanse til andre avdelinger innen nukleær virksomhet på IFE/NND.

Vi søker derfor en motivert og engasjert fysiker til spennende oppgaver i et viktig  samfunnsoppdrag.

Vi tilbyr:
 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Avdelingen kan tilby svært varierte arbeidsoppgaver og et spennende tverrfaglig miljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Sosiale goder inkludert pensjon, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Arbeidssted i Halden

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Kvalifikasjoner:
 • Utdanning i fysikk på MSc- eller PhD-nivå
 • Kjennskap til flere av emnene strålevern, strålingsfysikk, radioaktivitet, dosimetri, reaktorfysikk, måling av stråling og radioaktivitet, instrumentering og mekanismer for spredning av radioaktivitet i miljøet er en fordel.
 • God formuleringsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
Foretrukket profil:
 • Strukturert og ansvarsbevisst med fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur
 • Selvstendig og målrettet
 • Problemløser
 • Gode samarbeidsevner
 • Lærevillig og proaktiv
Lokasjon:
Halden
Søknadsfrist:
2022-02-06
Driftsingeniør, Elektroniske sikringssystemer 
Kjeller 
2022-02-13 
Beskrivelse:

JEEP II-reaktoren ble besluttet nedlagt i 2019 og skal dekommisjoneres. I den forbindelse er den nukleære virksomheten (NUK) på Institutt for energiteknikk (IFE) omstilt for å være rustet for de nye utfordringene. På sikt skal denne virksomheten overføres til Norsk nukleær dekommisjonering (NND), som har fått ansvaret i Norge for sikker nedbygging av den nukleære virksomheten.

IFE er underlagt strenge sikkerhetskrav, og har behov for å styrke arbeidet med forebyggende sikkerhet. Vi søker derfor etter en strukturert driftsingeniør som skal sørge for daglig drift av de elektroniske sikkerhetssystemene (ESS) knyttet til de nukleære anleggene på Kjeller, herunder kontrollere at systemene fungerer etter intensjon og eventuelt påpeke feil og eventuelle utbedringsbehov. 

Stillingen vil være organisert under avdeling Drift og operasjoner, men ha et viktig faglig samarbeid med IFEs operative sikringsstab, og særlig teknisk sikringsrådgiver (TSR). Stillingen vil også jobbe tett med tilsvarende funksjon i Halden.

Vi tilbyr:
 • Mulighet til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn og arbeidsvilkår etter avtale
 • Pensjon, forsikring og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Arbeidssted vil være Kjeller

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

Kvalifikasjoner:

Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.  

Kandidaten må ha 

 • kunnskap og erfaring med forebyggende sikkerhetstjeneste
 • kunnskap og erfaring med elektroniske sikringssystemer
 • kjennskap til leverandørmarkedet innen elektroniske sikringssystemer
 • god sikkerhetsforståelse, herunder god kjennskap til sikkerhetsloven
 • kunnskap og erfaring med risiko- og sårbarhetsanalyser
Foretrukket profil:
 • Samarbeidsevner: Du deler kunnskap, erfaringer og informasjon, støtter andre for å nå teamets mål
 • Gjennomføringsevne: Du etterlever regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Systematisk og strukturert: Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, planlegger fremover, gjør klare prioriteringer og fordeler ressurser effektivt
 • Nøyaktig: Du utfører oppgaver med presisjon og nøyaktighet og sikrer god kvalitetskontroll på det som leveres

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vektlegges høyt.

Lokasjon:
Kjeller
Søknadsfrist:
2022-02-13
Sommerjobber / Summer internships 2022 
KJELLER 
2022-02-14 
Beskrivelse:

Institutt for Energiteknikk (IFE) søker 9 engasjerte sommerstudenter til sektor Fornybar energisystemer innenfor følgende forskningsavdelingene lokaliser på Kjeller:

Solkraftsystemer 

Hydrogenteknologi 

Energisystemanalyse 

Norge og resten av verden står ovenfor store utfordringer for å oppnå klimamålene og det grønne skiftet, og i IFE jobber vi kontinuerlig for å løse disse utfordringen gjennom forskning. I sommer ønsker vi å gi av vår erfaring slik at neste generasjons forskere og ingeniører kan hjelpe oss i kampen. Vi jobber i hovedsak med anvendt forskning i samarbeid med våre industripartnere, slik at om karrieren fortsetter videre innenfor akademia eller industrien, så håper vi at sommeren vil gi studentene et verdifullt og unikt innblikk i state-of-the-art innenfor forskning og industriløsninger

Vi ønsker at du oppgir hvilke(t) område(r) du er interessert i å jobbe innenfor i søknaden din. Se kontaktinformasjon innenfor de ulike avdelingene nedenfor. 
Sommerjobbene vil hovedsakelig være i månedene juni-august, men detaljene rundt oppstart og ferie kan diskuteres under rekrutteringsprosessen. 

 

Mer info om stillingene og avdelingene

More information about the positions and departments:

Sommerjobber / Summer internships 2022 - IFE

https://ife.no/sommerjobber-summer-internships-2022/

 

Vi tilbyr:

Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Kvalifikasjoner:
 • Erfaring med programmering, helst Python eller Matlab
 • Fysikk
 • Kraftelektronikk
 • Kjemi
 • Energi- og miljø
 • Informatikk
 • Fornybar energi
Foretrukket profil:
 • Selvstendig
 • Evnen til å sette seg inn i nye oppgaver
 • Fleksibel og ansvarsfull
 • Nysgjerrig på fornybar energi
 • Gode IT kunnskaper
Lokasjon:
KJELLER
Søknadsfrist:
2022-02-14
Research Manager for Department of Risk, Safety and Security  
Halden 
2022-02-20 
Beskrivelse:
We are looking for a motivational and research-oriented manager to lead our department.
 
Our department of Risk, Safety and Security consists of a multidisciplinary team of scientists and engineers set up to conduct applied research in Cyber security, Modelling and simulation of physical systems, Digital twins and Risk safety management. Our research/business areas are: Energy, Smart City, Transport, Industry & Space. Our current project portfolio includes projects funded by EU (H2020), The Norwegian Research Council, Industry-client and the joint funded Research Project: OECD NEA Halden Project, with a robust orderbook for the coming years. We have competence and skills from doing applied research and consultancy with large clients nationally and internationally. We work closely with other departments across IFE as well as within the Digital Systems division to which we belong, participating in research, design, development, and evaluation of complex digital systems. The department is responsible for operation of the IFE Cybersecurity Centre.
 
The research manager’s role involves developing and managing the department and creating an inspiring environment where the best minds can thrive founded on our values; passion, integrity and creativity. The research manager reports to a research director and participates in the division management team. Candidates should be able to demonstrate excellent interpersonal and communication skills, and the ability to build strong relationships throughout the organisation. In addition to leading the department, you are expected to participate in or lead projects and conduct your own research.
Vi tilbyr:
 • An exciting management position within applied research.
 • A stimulating work environment with skilful, experienced, and creative colleagues.
 • A job where applied research is put to practical use.
 • Challenging research projects based on industry applications.
 • Plentiful opportunities for collaboration with ongoing projects in other research groups.
 • Well-established national and international scientific and industrial networks.
 • Competitive salary (subject to qualifications).
 • A large degree of autonomy and flexible working hours.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Kvalifikasjoner:
 • Education level: PhD, M.Sc., or B.Sc.
 • Research experience that aligns with the department’s research focus.
 • Experience from leadership roles in research-based organisations and coordination of research projects.
 • Experience from marketing and selling research projects.
Foretrukket profil:
 • A motivational leader. (a good leader that motivates and manages staff effectively, and builds a positive working environment)
 • Customer and sales oriented with an understanding for applied research and customer needs.
 • Results focussed with an ability to deliver on expectations.
 • Team player that brings out the best in our people.
 • Ability to find innovative solutions.
 • Fluency in English oral and written.
Lokasjon:
Halden
Søknadsfrist:
2022-02-20
Research Manager for Department of Applied Data Science 
Halden 
2022-02-20 
Beskrivelse:

We are looking for an established and motivated researcher to lead our department - Join us in our mission to “Research for a better future”. 

Our department of Applied Data Science conducts applied research to derive insight out of data through Artificial Intelligence (AI), machine learning, optimization as well as statistical and mathematical techniques.
Our research is focused towards human centred digitalisation, where we assist our customers with decision support systems, process monitoring, predictive- and condition-based maintenance and system optimisation within Smart Cities, Industry 4.0, Energy and Transport.
The research is project oriented towards national- and international customers, where funding is raised from public to private organisations, and through founding bodies such as Norwegian Research Council and the EU.

The research manager’s involves developing and managing the department and creating an inspiring environment where the best minds can thrive founded on our values; passion, integrity and creativity.

The research manager reports to a research director and participates in the division management team. Candidates should be able to demonstrate excellent interpersonal and communication skills, and the ability to build strong relationships throughout the organisation. In addition to leading the department, you are expected to participate in or lead projects and conduct your own research.

Vi tilbyr:
 • An exciting management position within applied research.
 • A stimulating work environment with skilful, experienced, and creative colleagues.
 • A job where applied research is put to practical use.
 • Challenging research projects based on industry applications.
 • Plentiful opportunities for collaboration with ongoing projects in other research groups.
 • Well-established national and international scientific and industrial networks.
 • Competitive salary (subject to qualifications).
 • A large degree of autonomy and flexible working hours.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Kvalifikasjoner:
Foretrukket profil:

Personal characteristics

 • Positive leadership through motivation, delegation and empowering
 • Team player that brings out the best in our people
 • Customer and sales oriented with an understanding for customer needs
 • Results oriented with an ability to deliver on expectations
 • Ability to find innovative solutions
 • Fluency in English oral and written

Qualifications

 • Education level: PhD or M.Sc.
 • Research experience that aligns with the department’s research focus.
 • Experience from leadership of teams in project-based organisations, preferable within agile domain
 • Demonstrated track record of leading projects through to success
 • Experience from marketing and selling research projects
Lokasjon:
Halden
Søknadsfrist:
2022-02-20
Research Manager for the Department of Human-Centred Digitalization 
Halden 
2022-02-20 
Beskrivelse:

We are looking for a motivational and research-oriented manager to lead our department.  Join us in our mission to “Research for a better future”.  

The Human-centred Digitalization Department comprises highly experienced researchers within cognitive psychology, organisational psychology, human-machine interaction and Human Factors. The department has an applied focus and seeks to enable organisations to exploit the full potential of emerging technologies and analytics by producing state-of-the-art knowledge on how these best fit with the organization and the individuals in it. A substantial part of the research activities address how human-, technology-, and organisational factors contribute to safety and performance within different domains and areas, such as e.g., energy, transport, space, and smart cities. A large part of the projects are conducted within the international Human-Technology-Organisation Project focusing on nuclear safety and human performance. We also have projects funded by e.g., the Norwegian Research Council, as well as projects conducted directly for national and international industry partners.

Some of the questions we seek to address in our research include:

 • How do humans interact safely and efficiently with increasingly intelligent and advanced technologies? 
 • How can people be best enabled to perform and thrive in digital organizations and larger socio-technical systems?
 • How can emerging technologies be used to innovate work processes, methods, and service delivery?

The research manager’s role involves developing and managing the department and creating an inspiring environment where the best minds can thrive - founded on our values; passion, integrity and creativity.

The research manager reports to a research director and participates in the division management team. Candidates should be able to demonstrate excellent interpersonal and communication skills, and the ability to build strong relationships throughout the organisation. In addition to leading the department, you are expected to participate in or lead projects and conduct your own research.

 
Vi tilbyr:
 • An exciting management position within applied research.
 • A stimulating work environment with skilful, experienced, and creative colleagues.
 • A job where applied research is put to practical use.
 • Challenging research projects based on industry applications.
 • Plentiful opportunities for collaboration with ongoing projects in other research groups.
 • Well-established national and international scientific and industrial networks.
 • Competitive salary (subject to qualifications).
 • A large degree of autonomy and flexible working hours.

We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Kvalifikasjoner:
 • Education level: PhD, M.Sc.
 • Research experience that aligns with the department’s research competence and focus
 • Experience from leadership roles in research-based organisations 
 • Demonstrated track record of leading projects through to success
 • Experience from marketing and selling research projects
Foretrukket profil:
 • A motivational leader. Leadership through motivation, delegation and empowering
 • Team player that brings out the best in our people
 • Customer and sales oriented with an understanding for customer needs
 • Results oriented with an ability to deliver on expectations
 • Ability to find innovative solutions
 • Fluency in English oral and written
Lokasjon:
Halden
Søknadsfrist:
2022-02-20
Virksomhetscontroller 
KJELLER 
Snarest 
Beskrivelse:

IFE er inndelt i tre virksomhetsområder: Forskning og utvikling (FOU), Radiofarmasi (RF) og Nukleærteknologi (NUK). Virksomhetsområdene er videre inndelt i divisjoner, sektorer og avdelinger.

IFEs FOU område er i dag om lag 300 ansatte fordelt på to divisjoner: Energi og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS).
Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet. Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. IFE har unik kompetanse og systemer innen strålevern og miljøovervåking av radioaktive og kjemiske utslipp. Det gjør oss til en viktig partner for bedrifter som vil forske, utvikle og produsere nye løsninger for fornybar energi og medisin ved bruk av radioaktive kilder.

Digitaliseringen av samfunnet tar oss inn i en ny tid. IFE har bred digital kompetanse og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Når neste kapittel i historien om Norge skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.

Vi søker etter en Virksomhetscontroller som skal jobbe for divisjon Energi og Miljøteknologi (ENET) på Kjeller.
Dine hovedansvarsområder vil være å sikre overordnet kontroll og styring av divisjonen. Du vil jobbe tett med de ulike nivåene i linjen og koordinatorstaben for å sikre at det økonomiske datagrunnlaget som benyttes til styring av divisjonen er korrekt. Arbeidet legger grunnlag for den økonomiske styringen og det økonomiske mulighetsrommet for divisjonen.

Virksomhetscontrolleren har en helt sentral posisjon i organisasjonens styring og vil rapportere til økonomileder.

Vi tilbyr:

Ansvar og innflytelse i et aktivt og nyskapende fagmiljø

 • Faglige utfordringer innenfor viktige tidsaktuelle områder
 • Uformelt og positivt arbeidsmiljø
 • Store muligheter for utvikling og påvirkning
 • Konkurransedyktige betingelser. Hos IFE har vi ansattgoder som skal være med å skape trygghet, stimulere til fysisk aktivitet og bidra til god balanse mellom arbeid og fritid.


Dine ansattgoder:

 • Gode pensjonsordninger
 • Kollektiv personalforsikring samt uførepensjon og etterlattepensjon
 • Fleksibel arbeidtid også i forhold til hjemmekontor
 • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom
 • Ekstra fridag i forbindelse med jul og nyttår
 • Støtte til utdanning
 • Bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter
 • Kantineordninger

Søknadsfrist: Snarest
Søknad og CV sendes inn elektronisk via denne annonsen.
Arbeidssted: Kjeller

Vi ser frem imot å høre fra deg!

Nysgjerrig på hvem som jobber på IFE, og hva vi driver med: Følg oss på Instagram @humansofife. Her .presenterer vi ansatte som jobber i ulike funksjoner, fra forskere og ingeniører innen våre ulike fagområder, til administrasjon og støtteapparat. Menneskene våre er vår viktigste ressurs!

 

 Vi benytter bakgrunnssjekk som en del av vår rekrutteringsprosess. Personlig egnethet for stillingen vektlegges. IFE er underlagt sikkerhetsloven og kandidaten må kunne   sikkerhetsklareres og autoriseres.

 We place great emphasis on your personal suitability for the position. IFE is subject to the National Security Act, and the candidate must be able to pass a background        check and must be able to obtain security clearance and authorization.

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter deg som har:

 • Utdannelse på masternivå, relevant erfaring kan kompetanse for manglende grad
 • Relevant erfaring, helst innen controlling eller regnskap
 • Kjennskap til økonomisystemet SAP er en fordel
 • Erfaring med endringer i organisasjoner, ansvar for omstillinger
 • Erfaring fra prosjektorganisasjon/prosjektøkonomi med god forretningsforståelse
 • Erfaring med EU- og NFR prosjekter er en fordel 
 • Meget gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
Foretrukket profil:

Personlige egenskaper:

 • Evne til å ta initiativ og å være ansvarlig
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Kvalitetsorientert
 • Strukturert og systematisk – sikrer kontroll og god oversikt
 • Fleksibel
 • Mestrer kompleksitet – du klarer å navigere i en kompleks virksomhet med mange parallelle aktiviteter
 • Stor arbeidskapasitet - trives med varierte og hektiske arbeidsdager
Lokasjon:
KJELLER
Søknadsfrist:
Snarest

Hvem jobber på IFE?

IFEs Instagram konto «Humans of IFE» presenterer noen av våre 600 ansatte

Nysgjerrig på hvem som jobber på IFE, og hva vi driver med? Følg oss på Instagram @humansofife. Her presenterer vi ansatte som jobber i ulike funksjoner, fra forskere og ingeniører innen våre ulike fagområder, til administrasjon og støtteapparat. Menneskene våre er vår viktigste ressurs! 

Linker:

Studenter/masteroppgave på IFE?

Vil du jobbe med en oppgave som er relevant for industrien? IFE har utstrakt samarbeid med studenter på masternivå. Vi tilbyr veiledning, kontorfellesskap og tilgang til laboratorier og eksperimentelle fasiliteter for masterstudenter i samarbeid med universitetene.

Her på våre nettsider har vi noen oppgaveforslag ferdig formulert, men det er mange flere muligheter! Ta kontakt med avdelingsleder eller andre kontaktpersoner innen ditt fagområde for å diskutere dine ideer og oppgaveforslag. Du finner kontaktpersoner under «Organisasjon».

Her er noen forslag:

Ansattgoder

Hos IFE har vi ansattgoder som skal være med å skape trygghet, stimulere til fysisk aktivitet og bidra til god balanse mellom arbeid og fritid.

Dine ansattgoder:

 • Kollektiv pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • Boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • Kollektiv personalforsikring samt uførepensjon og etterlattepensjon
 • Fleksibel arbeidtid
 • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom
 • Ekstra fridag i forbindelse med jul og nyttår
 • Støtte til utdanning

I tillegg kan vi tilby:

 • Bedriftsidrettslag og støtte til treningssenter
 • Kantineordninger