Ansattgoder

Hos IFE har vi ansattgoder som skal være med å skape trygghet, stimulere til fysisk aktivitet og bidra til god balanse mellom arbeid og fritid.

Ansattgoder:

  • Pensjonsavtale i DnB, hvor Ife har en innskuddspensjon lik lovens maksimumssatser
  • Kollektiv personalforsikring samt uførepensjon og etterlattepensjon
  • Fleksibel arbeidtid
  • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom
  • Ekstra fridag i forbindelse med jul og nyttår
  • Støtte til utdanning
  • Bedriftsidrettslag