Ansattgoder

Hos IFE har vi ansattgoder som skal være med å skape trygghet, stimulere til fysisk aktivitet og bidra til god balanse mellom arbeid og fritid.

Ansattgoder:

  • Pensjonsavtale i DnB, hvor IFE har en innskuddspensjon lik lovens maksimumssatser
  • Kollektiv personalforsikring, samt uførepensjon og etterlattepensjon
  • Fleksibel arbeidstid
  • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom
  • Ekstra fridag i forbindelse med jul og nyttår
  • Støtte til utdanning
  • Bedriftsidrettslag
  • Mulighet for deltagelse i «Ung i IFE», som er et internt nettverk som arrangerer både faglig og sosial arrangementer for alle ansatte i IFE.