Organisasjon

IFE er inndelt i sektorer og avdelinger. I tillegg til divisjonene Nukleærteknologi (NUK) og IFE teknologi og eiendom består FoU-virksomheten i IFE av de to divisjonene Energi- og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS).

Ledelsen

Nils Morten Huseby
Administrerende direktør
Atle Valseth
Divisjonsdirektør / Stedfortredende adm.direktør
Martin Smedstad Foss
Divisjonsdirektør
Bjørn Axel Gran
Konstituert divisjonsdirektør
Siw-Hege A. Gundersen
Divisjonsdirektør
Silje Aspholm Hole
Direktør for strategi, bærekraft og kommunikasjon
Grete Rindahl
Sektordirektør Sikkerhet, kvalitet og miljø, Sikkerhetssjef IFE
Lasse Lund
HR-direktør
Jørgen Vik
Organisasjondirektør

Divisjoner, sektorer og avdelinger

IFE er inndelt i sektorer og avdelinger. Fagsektorene er organisert som tre divisjoner: Forskning og utvikling, Radiofarmasi og Nukleærteknologi.

Divisjon

Energy and Environmental Technology (ENET)

Divisjonen holder til både på Kjeller og i Halden, med over 200 ansatte totalt.

Divisjonsdirektør Energi- og miljøteknologi (ENET)

Forskningsområder ENET

Prosessteknologi

.

Johan Kristian Sveen
Forskningsdirektør

Fornybare energisystemer

.

Tine Uberg Nærland
Forskningsdirektør

Energimaterialer

.

Arve Holt
Forskningsdirektør

Miljøteknologi

.

Christian Dye
Forskningsdirektør

Welding, Instruments,
Engineering and
Workshop (WIEW)

.

Mikolaj Kunc
Leder prototyping og sveis (WIEW)

Divisjon

Digitale Systemer (DS)

Divisjonen består av følgende forskningsområder: «Human- & Organisational Factors», «Risiko, sikkerhet og Physical science», «AI og virtuell og utvidet virkelighet» og «Haldenprosjektet»

Divisjonsdirektør for DS

Bjørn Axel Gran
Konstituert divisjonsdirektør

Last ned organisasjonskart for DS (pdf)

Forskningsområder DS

Risk, Security & Physical Science

Bjørn Axel Gran
Konstituert divisjonsdirektør

AI og virtuell og utvidet virkelighet

Jonas Aamodt Moræus
Forskningsdirektør

Halden Human-Technology-Organisation Project

Andreas Bye
Sjefsforsker

Divisjon

Nukleærteknologi

Nukleær drift og sikkerhet består av de nukleære anleggene med tilhørende grunn og organisasjon, og er i sin helhet planlagt overdratt til staten ved Norsk nukleær dekommisjonering fra 1. januar 2024.

Divisjonsdirektør, stedfortredende adm.dir.

Atle Valseth
Divisjonsdirektør / Stedfortredende adm.direktør

Divisjon

IFE Teknologi og Eiendom (T&E)

Eiendom ble etablert som et eget virksomhetsområde i 2021 for å ivareta og utvikle eiendommene videre. Det pågår et omfattende arbeid med masterplan og reguleringsplan for tomtearealene på Kjeller med mål om å utvikle området til å bli en fremtidsrettet forsknings- og teknologipark med basis i IFEs FOU virksomhet, samt å tilrettelegge for vekst og utvikling av radiofarmasivirksomheten. IFEs eiendom i Halden har også et stort potensial for videre utvikling.

Divisjonsdirektør

Siw-Hege A. Gundersen
Divisjonsdirektør

Styret

Styret er det øverste organet i Institutt for energiteknikk


Styrets sammensetning 2024 – 2026
Olav Fjell (styreleder)
Sven Ordéus, Uppsala, Sverige
Jo Døhl, fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Charlotte Berge, Produktdirektør og visepresident i Hydro Havrand
Benedikte Bettina Bjørn, Manager «Governance, Risk & Compliance» i Equinor Renewables
 
IFEs ansatte har valgt følgende ansattrepresentanter for perioden 2024-2026
Josefine Selj (ansattrepresentant Kjeller)
Mario Hoffmann (ansattrepresentant Halden)
Pernille Seljom (vara ansattrepresentant Kjeller)
Morten Olsen (vara ansattrepresentant Halden)