Organisasjon

IFE er inndelt i sektorer og avdelinger. I tillegg til divisjonene Nukleærteknologi (NUK) og IFE teknologi og eiendom består FoU-virksomheten i IFE av de to divisjonene Energi- og miljøteknologi (ENET) og Digitale systemer (DS).

Ledelsen

Nils Morten Huseby
Administrerende direktør
Atle Valseth
Divisjonsdirektør / Stedfortredende adm.direktør
Tomas Nordlander
Divisjonsdirektør
Martin Smedstad Foss
Divisjonsdirektør
Siw-Hege A. Gundersen
Divisjonsdirektør
Silje Aspholm Hole
Direktør for strategi, bærekraft og kommunikasjon
Grete Rindahl
Sektordirektør Sikkerhet, kvalitet og miljø, Sikkerhetssjef IFE
Lasse Lund
HR-direktør

Divisjoner, sektorer og avdelinger

IFE er inndelt i sektorer og avdelinger. Fagsektorene er organisert som tre divisjoner: Forskning og utvikling, Radiofarmasi og Nukleærteknologi.

Divisjon

Energy and Environmental Technology (ENET)

Divisjonen holder til både på Kjeller og i Halden, med over 200 ansatte totalt.

Divisjonsdirektør Energi- og miljøteknologi (ENET)

Forskningsområder ENET

Prosessteknologi

.

Johan Kristian Sveen
Forskningsdirektør

Fornybare energisystemer

.

Tine Uberg Nærland
Forskningsdirektør

Energimaterialer

.

Arve Holt
Forskningsdirektør

Miljøteknologi

.

Christian Dye
Forskningsdirektør

Welding, Instruments,
Engineering and
Workshop (WIEW)

.

Mikolaj Kunc
Leder prototyping og sveis (WIEW)

Divisjon

Digitale systemer (DS)

Divisjonen består av følgende forskningsområder: «Human- & Organisational Factors», «Risiko, sikkerhet og Physical science», «AI og virtuell og utvidet virkelighet» og «Haldenprosjektet»

Divisjonsdirektør for DS

Forskningsområder DS

Risk, Security & Physical Science

Bjørn Axel Gran
Forskningsdirektør

Human- & Organisational Factors

Stine Strand
Forskningsdirektør

AI og virtuell og utvidet virkelighet

Jonas Aamodt Moræus
Forskningsdirektør

Halden Human-Technology-Organisation Project

Andreas Bye
Sjefsforsker

Divisjon

Nukleærteknologi

Nukleær drift og sikkerhet består av de nukleære anleggene med tilhørende grunn og organisasjon, og er i sin helhet planlagt overdratt til staten ved Norsk nukleær dekommisjonering fra 1. januar 2024.

Divisjonsdirektør, stedfortredende adm.dir.

Atle Valseth
Divisjonsdirektør / Stedfortredende adm.direktør

Divisjon

IFE teknologi og eiendom

Eiendom ble etablert som et eget virksomhetsområde i 2021 for å ivareta og utvikle eiendommene videre. Det pågår et omfattende arbeid med masterplan og reguleringsplan for tomtearealene på Kjeller med mål om å utvikle området til å bli en fremtidsrettet forsknings- og teknologipark med basis i IFEs FOU virksomhet, samt å tilrettelegge for vekst og utvikling av radiofarmasivirksomheten. IFEs eiendom i Halden har også et stort potensial for videre utvikling.

Divisjonsdirektør

Siw-Hege A. Gundersen
Divisjonsdirektør

Styret

Styret er det øverste organet i Institutt for energiteknikk


Styrets sammensetning 2021 – 2023
Olav Fjell (styreleder)
Sven Ordéus, Uppsala, Sverige
Jo Døhl, fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Katrine Trovik, en rekke styreverv og kjernekompetanse innen forretningsutvikling, forretningsjus, virksomhetsstyring og ledelse
Ingvill H. Mykland, konserndirektør for Teknologi i Agder Energi
 
IFEs ansatte har valgt følgende ansattrepresentanter for perioden 2021-2023
Josefine Selj (ansattrepresentant Kjeller)
Mario Hoffmann (ansattrepresentant Halden)
Terje Lyseng (vara ansattrepresentant Kjeller)
Terje Johansen (vara ansattrepresentant Halden)