IFE invest AS

IFE har lang tradisjon for å kommersialisere ideer fra forskningen, og har høstet ulike erfaringer. Noen kommersialiseringer er blitt suksessfulle bedrifter, deriblant Scandpower, SPT-group, Resman, Restrack, Visavi, APT, Kjeller Vindteknikk og Zeg Power. I andre tilfeller, som flerfaseteknologien OLGA, har lisensiering gitt gode inntekter over mange år.

Innovasjon og kommersialisering

IFE er aktiv partner i innovasjonsmiljøet på Kjeller, som antakelig er det mest komplette innovasjonssystemet ved siden av Trondheimsmiljøet rundt NTNU og SINTEF. IFE har 10 prosent eierandel i Kjeller Innovasjon AS, som er kommersialiseringsaktøren (Technology Transfer Office) til instituttene på Kjeller. Akershus fylkeskommune og Siva er også sentrale eiere. Forretningsutviklere ved Kjeller Innovasjon bistår IFE og IFE Invest med å utvikle ideer, etablere og utvikle selskaper, og søke midler fra virkemiddelapparatet.

I 2008 ble IFE Venture AS etablert som heleid datterselskap med formålet å øke kommersialiseringen fra forskningen ved IFE. Siden oppstart har etablerte kommersialiseringsselskaper kjøpt forskningstjenester fra IFE for ca. 230 millioner kroner. Selskapet byttet navn til IFE Invest AS i 2017 og tidligere CFO ved IFE, Jørgen Lundberg, er siden høsten 2017 ansatt på heltid i selskapet. IFE Invest AS etablerer og utvikler selskapene med aktiv eieroppfølging i form av bistand til daglig ledelse, ytterligere markedsutvikling, oppskalering og kapitalinnhenting. Investeringskapitalen er på ca. 30 millioner kroner, og det er for tiden seks selskaper i porteføljen. I 2018 ble selskapet Restrack solgt til Resman, med base i Norge, hvilket viser IFE’s evne til å transformere forskning og teknologi til robuste vekstselskaper. Selskapet Sunphade ble etablert i 2018 fra IFE’s Solavdeling. I tillegg forvalter IFE Invest eierandelene i NIK III-fondet og IFEs boligselskap. IFE har hatt tilgang til en viss tidligfasekapital gjennom IFE Invest AS, Akershus teknologifond, Kjeller Innovasjon og Norsk Innovasjonskapital (NIK).

Knoppskytingsbedrifter