IFE invest AS

IFE har lang tradisjon for å kommersialisere ideer fra forskningen, og har høstet flere gode erfaringer. Noen kommersialiseringer er blitt suksessfulle bedrifter, deriblant Scandpower (solgt til Lloyds), SPT-group (solgt til SLB), Resman (solgt til Nordic Capital), Restrack (solgt til Resman), Visavi Technology (solgt til Kongsberg Digital), APT, Kjeller Vindteknikk (solgt til Norconsult) og Zeg Power. I andre tilfeller, som flerfaseteknologien OLGA, har lisensiering gitt gode inntekter over mange år.

Innovasjon og kommersialisering

2008 ble IFE Venture AS etablert som heleid datterselskap med formålet å øke kommersialiseringen fra forskningen ved IFE. Siden oppstart har etablerte kommersialiseringsselskaper kjøpt forskningstjenester fra IFE for ca. 250 millioner kroner.

Selskapet byttet navn til IFE Invest AS i 2017 og tidligere CFO ved IFE, Jørgen Lundberg ble ansatt på heltid i selskapet. IFE Invest AS etablerer og utvikler selskapene med aktiv eieroppfølging i form av bistand til daglig ledelse, ytterligere markedsutvikling, oppskalering og kapitalinnhenting. Investeringskapitalen er på ca. 30 millioner kroner, og det er for tiden syv selskaper i porteføljen.

I 2018 ble selskapet Restrack solgt til Resman, med base i Norge, hvilket viser IFE’s evne til å transformere forskning og teknologi til robuste vekstselskaper. I 2019 ble Kjeller Vindteknikk solgt til Norconsult og i 2022 ble Visavi Technology solgt til Kongsberg Digital. Selskapet Sunphade ble etablert i 2018 fra IFE’s Solavdeling og fikk inn nye eiere i 2022. ZEG Power har hentet totalt 330 Mnok i to emisjoner mars 2020 og september 2022 og har nå eiere som SLB, AP-Venture, Nysnø, Stratel og Sparx. I tillegg forvalter IFE Invest eierandeler i NTG (Euronextgrowth), Condalign (NOTC), Crayonano (NOTC) og APIM fra tidligere NIK III-fondet.

IFE er aktiv partner i innovasjonsmiljøet på Kjeller og i Halden. Viktige samarbeidspartnere er Kjeller Innovasjon, Smart Innovation Norway, Kongsberg Innovasjon, Startuplab Oslo, Akershus Teknologifond, Innovation and Entrepreneurship BI, Pree Seed Investors, øvrige VC fond og Family Offices.

Knoppskytingsbedrifter