Pressekontakter

IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling. Vi søker svarene på de største utfordringene verden står overfor. Hvert prosjekt tar oss ett skritt videre mot ny forståelse, ny teknologi, nye løsninger og bedre effektivitet.

Vi i IFE er teknologioptimister. Vi mener at teknologi er nøkkelen til en bedre og mer bærekraftig verden. Kunnskap hjelper oss frem mot å nå FNs bærekraftmål og kurerer sykdommer vi før ikke kunne behandle. Energi løfter folk ut av fattigdom og energiforskning er nøkkelen til å løse verdens klimautfordringer. IFE forsker for en bedre fremtid.

Mona Lunde Ramstad

Faggruppeleder Kommunikasjon


452 14 794

Gry Slotterøy

Senior kommunikasjonsrådgiver


918 123 98

Silje Aspholm Hole

Sektordirektør / Kommunikasjonsdirektør


930 22 096