Silje Aspholm Hole

Sektordirektør / Kommunikasjonsdirektør


930 22 096

Mona Lunde Ramstad

Senior kommunikasjonsrådgiver IFE generelt og nukleærteknologi


452 14 794

Gry Slotterøy

Senior kommunikasjonsrådgiver FOU og radiofarmasi


918 123 98