Presse

IFE er et ledende forskningsmiljø innenfor energi, helse og industriutvikling. Vi søker svarene på de største utfordringene verden står overfor. Hvert prosjekt tar oss ett skritt videre mot ny forståelse, ny teknologi, nye løsninger og bedre effektivitet.

Vi i IFE er teknologioptimister. Vi mener at teknologi er nøkkelen til en bedre og mer bærekraftig verden. Kunnskap hjelper oss frem mot å nå FNs bærekraftmål og kurerer sykdommer vi før ikke kunne behandle. Energi løfter folk ut av fattigdom og energiforskning er nøkkelen til å løse verdens klimautfordringer. IFE forsker for en bedre fremtid.

Pressekontakter i IFE

Silje Aspholm Hole
Direktør for strategi, bærekraft og kommunikasjon
Vidar Brundtland Steder
Kommunikasjonsansvarlig
Jonas Blavik Bjørnes
Seniorrådgiver – Kommunikasjon og samfunnskontakt

Generell pressekontaktinformasjon

E-post: presse@ife.no
Mobil: +47 458 31 504

Pressebilder og logo

IFEs logo og utvalgte bilder. Bildene kan benyttes fritt av pressen mot kreditering. Ta kontakt ved forespørsler om andre bilder.

Administrerende direktør Nils Morten Huseby:

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby i dialog med batteriforskere

Foto: IFE/Bo Mathisen

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby i dialog med batteriforskere

Foto: IFE/Bo Mathisen

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Foto: IFE/Bo Mathisen

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Foto: IFE/Bo Mathisen

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Foto: Foto: IFE/Birgitte Aarebrodt, Pressure

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Foto: IFE/Birgitte Aarebrodt, Pressure

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Foto: IFE/Birgitte Aarebrodt, Pressure

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Foto: IFE/Birgitte Aarebrodt, Pressure

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Administrerende direktør Nils Morten Huseby

Foto: IFE/Birgitte Aarebrodt, Pressure

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Adm.dir. Nils Morten Huseby

Foto: IFE/Birgitte Aarebrodt, Pressure

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Solparken på Kjeller

Velg størrelse

Husk å kreditere fotografen

Du kan kopiere teksten under og bruke som bildetekst

Sveiseverksted på Kjeller