Studenter/masteroppgave på IFE?

Vil du jobbe med en oppgave som er relevant for industrien? IFE har utstrakt samarbeid med studenter på masternivå. 

Vi tilbyr veiledning, kontorfellesskap og tilgang til laboratorier og eksperimentelle fasiliteter for masterstudenter i samarbeid med universitetene.

Her på våre nettsider har vi noen oppgaveforslag ferdig formulert, men det er mange flere muligheter! Ta kontakt med avdelingsleder eller andre kontaktpersoner innen ditt fagområde for å diskutere dine ideer og oppgaveforslag. Du finner kontaktpersoner under «Organisasjon».

Her kan du melde din interesse til oss i IFE