Om IFE

IFE, Institutt for energiteknikk forsker for en bedre fremtid.

720 ansatte fra 35 land

135 vitenskapelige publikasjoner

4000 m2 avanserte laboratorier

200 internasjonale prosjekter

1,3 mrd i årlig omsetning

Siden 1948 har vi vært internasjonalt ledende innen forskning på energi.

Kunnskapen vi har utviklet har spart petroleumsindustrien for flere hundre milliarder kroner. Vi har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industriprosesser, nullutslipps transportløsninger og fremtidsrettede energisystemer.

Forskningsreaktorene våre har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og de har vært sentrale i ledende forskning på energi og materialer i Norge. Reaktordriften ble avsluttet 2018-2019, og IFEs nukleære virksomhet er nå inne i en overgangsperiode.

IFE har konsesjon for å eie og drive atomanlegg og brenselslagre i Halden og på Kjeller. Den statlige etaten Norsk nukleær dekommisjonering (NND) vil på et tidspunkt før konsesjonsperioden til IFE utløper, overta reaktorene og atomanlegg som skal dekommisjoneres, samt oppgavene som er tilknyttet disse.

Ved IFE bygger vi bro mellom forskning, utdanning og industriell virksomhet

Vi har omfattende infrastruktur og fullskala laboratorier for å løfte prosjekter fra teoretiske modeller til kommersiell virksomhet. IFE har unik kompetanse og systemer innen strålevern og miljøovervåking av radioaktive og kjemiske utslipp. Det gjør oss til en viktig partner for bedrifter som vil forske, utvikle og produsere nye løsninger for fornybar energi og medisin ved bruk av radioaktive kilder.

Digitaliseringen av samfunnet tar oss inn i en ny tid

IFE har bred digital kompetanse og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering for kunder i offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Når neste kapittel i historien om Norge skrives vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Vi må skape nye og bærekraftige arbeidsplasser. Hos IFE er vi allerede i gang – vi forsker for en bedre fremtid.

IFEs hovedoppgaver

  • Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi innen fornybar energi, petroleumsutvinning og CO2-håndtering (CCS)
  • Tilby IFEs unike kompetanse innenfor VR, AR, digitalisering og nukleær sikkerhetsteknologi til andre bransjer og offentlige etater
  • Ivareta og videreutvikle produksjon av banebrytende kreftmedisin og annen nukleær medisin
  • Avansert materialforskning ved bruk av nøytron materialkarakterisering
  • Opprettholde og videreutvikle nasjonal nukleær kompetanse særlig rettet mot dekommisjonering av reaktorer