IFE teknologi & eiendom

Divisjon teknologi & eiendom ble i 2021 etablert som ett av tre forretningsområder, og har ansvar for utvikling og drift av forskningsparken, herunder blant annet eiendomsdrift og utbyggingsprosjekter både på Kjeller og i Halden.

Store ambisjoner

IFE har i dag 56.000 m2 med høyteknologiske bygg, og er i gang med en masterplan som legger opp til utvikling av ytterlig 60.000 m2. Målsettingen er å bli nordens mest attraktive forskningspark for fornybar energi, petroleum, nukleærmedisin og digitale systemer – gjennom å tilby forskningsinfrastruktur i verdensklasse.

Masterplan for IFE på Kjeller

IFE sin masterplan forsknings- og teknologiparken på Kjeller synliggjør IFE sine visjoner om fremragende forskning og selskaper innen helse, energi, klima, bærekraft, digitalisering og samfunnssikkerhet.

IFE ønsker å bidra til en transformasjon av Kjeller til en grønn og innovativ bydel i Lillestrøm, hvor flere vil bo, studere og jobbe. Her har vi kunnskapsbedrifter og innovasjonsmiljøer i verdensklasse, og grønne omgivelser for mange nye hjem og nye arbeidsplasser.

Et Kjeller som har plass for alle, blir en mangfoldig og livskraftig bydel med enklere veier til og fra sentrum – tett på det grønne elvelandskapet. I videoen over kan du se en filmatisering av hvordan IFE sin forskning- og teknologipark kan bli. Og i lenken under finner du hele masterplanen:

Kjeller – Lillestrøms innovative og grønne bydel

Ulike aktører på Kjeller har sammen høye ambisjoner for områdeutviklingen som skal resultere i en innovativ bydel, nye arbeidsplasser og studieplasser på Kjeller. IFE er en sterk bidragsyter i denne ambisiøse områdeutvikling

Kjeller er allerede et internasjonalt kraftsentrum for forskning og utvikling. Med en 70 år lang historie full av pinonerånd og banebrytende innovasjoner som har bidratt til å bygge landet vårt. Vi bygger videre på historien og pinonerånden og bydelen utvikler seg til et sted som gir oss enda mer å være stolt av.

Kunnskapsmiljøet på Kjeller har vært en hjørnestein i det norske industri-eventyret, og skapt verdier som har bygget landet. Nå utdannes en ny generasjons kunnskapsarbeidere her, vegg i vegg med forskerne som utvikler morgendagens løsninger på felter som grønn mobilitet, seismikk, samfunnssikkerhet, klima, miljø, luftkvalitet, medisin, digitalisering, cyber sikkerhet, romforskning, solkraft, roboter, vind, hydrogen og batteriteknologi.

Arbeidet med bærekraftige nyvinninger krever ikke bare flere hoder, men også konstruksjon og bygging av nye og spesialiserte laboratorier med helt spesielle krav til sikkerhet. På Kjeller er det plass til både nye laboratorier og nye arbeidsplasser. For å fortsette å tiltrekke oss de beste konstruktører og forskere til Lillestrøm må teknologibydelen Kjeller kunne tilby attraktive hjem for en ny generasjon kunnskapsarbeidere, i et livlig nabolag med et solid kollektivtilbud.

Nye kjeller

Det som i dag er et lukket område for de få, kan bli åpen og grønn bydel for alle. Her er det plass til næring, boliger, studenter, kultur og idrett, og her kan Kjellers unike forskningsbedrifter få rom til å vokse og bygge fremtidens pionérprosjekter.

Les om områdeplanene for Nye Kjeller her!