IFE styre, strategier og rapporter

Styrets sammensetning 2024 – 2026

  1. Olav Fjell (styreleder)
  2. Sven Ordéus, Uppsala, Sverige
  3. Jo Døhl, fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  4. Charlotte Berge, Produktdirektør og visepresident i Hydro Havrand
  5. Benedikte Bettina Bjørn, Manager «Governance, Risk & Compliance» i Equinor Renewables

IFEs ansatte har valgt følgende ansattrepresentanter for perioden 2024-2026

  1. Josefine Selj (ansattrepresentant Kjeller)
  2. Mario Hoffmann (ansattrepresentant Halden)
  3. Pernille Seljom (vara ansattrepresentant Kjeller)
  4. Morten Olsen (vara ansattrepresentant Halden)

Rapporter og strategier for IFE

Hovedstrategi 2023-2028

IFEs Hovedstrategi 2023-2028

Klikk her for bladbar-versjon

Årsrapporter

Bærekraftsrapport og årsberetning 2023

IFE årsrapport 2022

IFE årsrapport 2021

IFE årsrapport 2020

IFE årsrapport 2019

Miljø

IFE miljørapport 2019

IFES arbeid for likestilling og mot diskriminering 2022

IFEs arbeid for likestilling og mot diskriminering 2021

IFE Gender Equality Plan

ISO

Achilles Utilities

Innkjøp og tjenester

IFE innkjøpsbetingelser for tjenester

IFE innkjøpsbetingelser for varer og utstyr

IFE General Terms and Conditions for Purchase of Equipment, Goods, Materials and Appurten

IFE General Terms and Conditions for Purchase of Services