IFE styre, strategier og rapporter

Styrets sammensetning 2021 – 2023

  1. Olav Fjell (styreleder)
  2. Sven Ordéus, Uppsala, Sverige
  3. Jo Døhl, fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
  4. Katrine Trovik, en rekke styreverv og kjernekompetanse innen forretningsutvikling, forretningsjus, virksomhetsstyring og ledelse
  5. Ingvill H. Mykland, konserndirektør for Teknologi i Agder Energi

IFEs ansatte har valgt følgende ansattrepresentanter for perioden 2021-2023

  1. Josefine Selj (ansattrepresentant Kjeller)
  2. Mario Hoffmann (ansattrepresentant Halden)
  3. Terje Lyseng (vara ansattrepresentant Kjeller)
  4. Terje Johansen (vara ansattrepresentant Halden)

Rapporter og strategier for IFE

Hovedstrategi 2023-2028


Klikk her for bladbar-versjon

Bærekraft

IFE bærekraftsstrategi

Årsrapporter

IFE årsrapport 2021

IFE årsrapport 2020

IFE årsrapport 2019

Miljø og etikk

IFE Human Rights Policy

IFE miljørapport 2019

IFEs etiske retningslinjer

Retningslinjer for etisk handel

IFEs arbeid for likestilling og mot diskriminering

IFE Gender Equality Plan

ISO

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Achilles JQS

Achilles Utilities

Innkjøp og tjenester

IFE innkjøpsbetingelser for tjenester

IFE innkjøpsbetingelser for varer og utstyr

IFE General Terms and Conditions for Purchase of Equipment, Goods, Materials and Appurten

IFE General Terms and Conditions for Purchase of Services