Bærekraft og etikk

IFEs visjon er «forskning for en bedre fremtid». IFEs viktigste bidrag til bærekraft er forskning om energi, miljø og digitale systemer. Gjennom forskningen er IFE en viktig pådriver for et robust, rettferdig og bærekraftig samfunn.

Vi arbeider systematisk for å fremme bærekraft i alle instituttets aktiviteter og prioriteringer mht miljø, sosiale og styringsmessige forhold. Vår egen drift utøves i henhold til internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, klima, natur og antikorrupsjon. Les mer om hvordan IFE arbeider med bærekraft og etikk på disse sidene og i bærekraftsrapporten.

Rapporter og strategier

Sustainability report 2022

Bærekraftstategi

IFE policy for human rights

IFE Code of Conduct for business partners

IFEs arbeid for likestilling og mot diskriminering

Åpenhetsloven: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2022

IFEs etiske retningslinjer