Haldenprosjektet – Forskning på atomsikkerhet

Haldenprosjektet startet i 1958 og er ett av verdens lengste pågående internasjonale forskningsprosjekter. Prosjektet administreres av IFE og ligger under OECD-organisasjonen Nuclear Energy Agency (NEA), der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i en rekke land samarbeider.

Fra 2021 består Haldenprosjektet av to ulike prosjekter. Fra 2021, ble forskningen på menneske, teknologi og organisasjon skilt ut til et eget OECD NEA-prosjekt, prosjektet skiftet også navn fra MTO til HTO (Man, Technology, Organisation til Human, Technology  Organisation). Det betyr at det originale Haldenprosjektet nå kun tar for seg forskningen på brensel og materialer.

Brensel- og Materialforskningsprogrammet – HRP, trykk her.

Menneske, Teknologi og Organisasjon – Halden HTO, trykk her.

Formål

Først og fremst er Haldenprosjektet et sikkerhetsprosjekt. Formålet er å bedre sikkerheten ved atomanlegg gjennom forskning på sikkerhetsteknologi, brensel- og materialsammensetning og reaktordrift. 

Metode

Levere avanserte teknologiske løsninger innenfor nukleær teknologi.

Gjennomføring

Over 20 ulike nasjoner har vært involvert i Haldenprosjektet gjennom levetiden til prosjektet. I utgangspunktet forplikter organisasjoner seg til prosjektet i en 3-års periode. Prosjektet ligger under OECD-organisasjonen Nuclear Energy Agency (NEA) der statlige sikkerhetsorganisasjoner, nasjonale forskningsstiftelser og industribedrifter i flere land samarbeider. Medlemmer i Haldenprosjektet er i hovedsak myndighetsrettede tilsynsorganer, forskningsinstitutter og industriselskaper som forsker på reaktorsikkerhet. Prosjektet administreres av IFE.

Betydning og potensial

Haldenprosjektet har bidratt til bedre atomsikkerhet og en tryggere verden. Prosjektet har bidratt til økt fokus på atomsikkerhet ved reaktorer, generell industri og opprydning etter atomulykker. Prosjektet har vært essensielt for å bygge opp IFEs fagmiljø i Halden, da prosjektet har vært pågående siden Haldenreaktoren ble satt i drift i 1958. Verdiskapningen fra prosjektet har vært på flere milliarder, og har vært et av de aller viktigste internasjonale forskningsprosjekter innenfor atomsikkerhet.

IFE har i en årrekke, som konsekvensen av Haldenprosjektet, spilt en viktig rolle i internasjonalt bistandsarbeid innenfor atomsikkerhet. IFE har bistått nasjonale myndigheter i opprydningsarbeid iblant annet Russland og Ukraina.

Forskningen på kontrollromdrift, har gitt muligheter for IFE til å bistå industrien, blant annet selskaper i petroleums- og gassindustrien, til å utvikle sine kontrollromfunksjoner.

Partnere og eksterne ressurser

IFE administrerer prosjektet på vegne av OECD Nuclear Energy Agency, og følgende nasjoner har på et tidspunkt vært medlem av prosjektet: Argentina, Østerrike, Belgia, Brasil, Bulgaria, Kina, Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Japan, Kazakhstan, Sør-Korea, Luxembourg, Nederland, Norge, Russland, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, De forente arabiske emirater, Storbritannia, USA.

Historien til Haldenprosjektet

Foto: IFE

Du kan lese mer om Historien til Haldenprosjektet ved å trykke på bildet, eller her.