Varsling eller melde bekymring

Til våre samarbeidspartnere:

IFE ønsker en lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold. En sunn bedriftskultur og et godt samarbeid med våre partnere er både virksomheten, ansatte og våre samarbeidspartnere tjent med. Vi skal legge til rette for at eventuelle utfordringer løses når de oppstår, og nærmest mulig der de oppstår. Det er i utgangspunktet ønskelig at varsling skjer åpent og med fullt navn fordi det vil bidra til å få saken best mulig opplyst. Varslerens identitet er likevel en fortrolig opplysning. Du kan imidlertid velge å varsle anonymt.

For våre samarbeidspartnere finnes det to kanaler for varsling:

  • Ønsker du å benytte IFE sin interne varslingskanal kan du sende en epost til varsel@ife.no
  • Vår eksterne varslingskanal håndteres av Grette advokatfirma og denne eposten kan benyttes ife@grette.no

Informasjon om muligheten for varsling for våre ansatte finnes på vårt intranett, i Etikkportalen.

Varsling kan også skje til offentlige tilsynsmyndigheter eller annen offentlig myndighet. Varsling til media bør kun skje dersom det først er forsøkt å varsle internt eller det er grunn til å tro at intern varsling ikke er hensiktsmessig.

IFEs etiske retningslinjer, retningslinjer for etisk handel, innkjøpsbetingelser med mer er tilgjengelig som pdf-filer lenger nede på denne siden.