Andreas Bye

Forskningssjef
  • Menneskesentrert digitalisering