Hydrogenteknologi

IFE har vært involvert i hydrogenforskning i over 60 år. Hovedtyngden av IFEs hydrogenforskning er eksperimentelt basert, støttet av avansert modellering og simulering. Forskningen foregår innenfor produksjon, lagring, distribusjon og bruk av hydrogen.

Vår dyptgående kompetanse innenfor hydrogen-verdikjeden i kombinasjon med FoU-aktivitet på energisystemanalyse, strømming- og materialteknologi i tillegg til omfattende aktivitet innen sol- og vindkraft samt batterier, gjør IFE til en verdifull og foretrukket FoU-partner i arbeidet for det grønne skiftet.

IFEs FoU-aktivitet innenfor hydrogen-verdikjeden baserer seg på langsiktige investeringer i forskningsinfrastruktur og kompetanse for å bygge dypkompetanse innen utvalgte tema for deretter å hjelpe industrien med innovasjoner for økt bærekraft gjennom å benytte innovativ teknologi, økt energieffektivitet, redusert bruk av kritisk råmateriale, reduserte kostnader etc.

Selv om IFE dekker det meste av hydrogens verdikjede, bestreber vi oss fortsatt på å være foretrukket partner innenfor utvalgte forskningsområder hvor vi kan gjennomføre FoU-aktiviteter basert på aktivitet i våre egne laboratorier. Les mer om våre FoU-aktiviteter via temalenkene nedenfor.

Hovedtemaer

Hydrogenproduksjon

Vannelektrolyse, PEM og Alkalisk

Reformering med CCUS (natur-, syn- og biogass)

Ammoniakkproduksjon og cracking

Hydrogen lagring

Metallhydrider  

Tanker (Flytende og Gass)

Undergunnslagring – H2 og CO2

Hydrogendistribusjon

Brenselceller, PEM

Energisystemanalyse

Hydrogen i kjemisk, mineral- og metallindustri

hydrogen
Annen hydrogenkompetanse

Flytende hydrogen

Strømning/Faseoverganger/Flerfasestrømning

Materialprosessering/Advansert modellering/Testing/Utvelgelse/Korrosjon, sprøhet, diffusjon

Hydrogenkvalitet (renhet, kjemisk karakterisering)

Menneske/Teknologi/Organisasjon/Automasjon/Digitalisering

Risiko,  sikkerhet og sikring