Solenergi

På IFE var vi blant de første i landet til å begynne å forske på solenergi. Nå er vi det største kompetansemiljøet i Norge og jobber i tett samarbeid med norske og internasjonale partnere for å støtte utvikling og implementering av ulike solenergiteknologier.

For å akselerere overgangen til et bærekraftig energisystem trengs en massiv omveltning av energisystemet og et bredt spekter av teknologiutvikling. Norske energiselskaper har over lengre tid og i økende grad involvert seg i flere felt innen solenergi, alt fra silisiumproduskjon, til storskala solkraftverk, flytende sol og bygningsintegrerte solcelleanlegg (BIPV).

Forskningstema under solenergi

Solcelleteknologi

Avdelingen har internasjonal ekspertise innenfor utvikling av metoder og prosesser for fremstilling av solceller basert på silisium.

Sol­celle­teknologi – IFE

Storskala solkraft

Storskala kraftverk blir stadig billigere. Mulighetene for en norsk, internasjonalt rettet industri er svært store. Utviklingen er allikevel svært krevende: storskala solkraftverk kan inneholde millioner av komponenter som skal installeres, driftes og vedlikeholdes på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte i minst 30 år. For å håndtere datastrømmene fra slike enorme anlegg er moderne digitale verktøy, avansert dataanalyse og maskinlæring viktige. Forskningsgruppen jobber med ledende norske bedrifter i dette feltet rundt flere av de mest sentrale temaene i dette svært aktive forskningsfeltet, blant annet innen følgende temaer:

Solkraftverk – IFE

Solkraft i bygg