Sporstoffteknologi

Sportsoffteknologi innebærer forskning og utvikling av eksperimentelle og teoretiske metoder basert på tracerteknologi for studier av petroleumsreservoarer i brønn-til-brønn undersøkelser av fluid strømning og i massetransportundersøkelser i brønn og prosessanlegg. Metodene implementeres i feltprosjekter over hele verden.

AKTIVITET

Hovedaktiviteten er å utføre forsknings- og utviklingsoppgaver og å tilby spesialiserte serviceoperasjoner innenfor utvalgte deler av energi- og miljøteknologi. Vi har spesiell fokus på forbedret utvinning av petroleumsreserver.

Sentralt i dette arbeidet står følgende teknologier og aktiviteter:

Tracerteknologi, radiokjemi, anvendt nukleærteknologi, kjemisk og radiokjemisk analyse, modellering og simulering av fluid (og tracer) strømning i porøse media, geostatistiske og reservoar-modelleringsmessige spesialtema samt spesialiteter innenfor geofysikk.

KAPASITET

Avdelingens evne til å gjennomføre forskning og utvikling, så vel som spesialiserte serviceoperasjoner i felt, på høyt nivå, bygger på god kontakt med norske og internasjonale industrikunder og akademiske institusjoner. IFE har i mange år hatt et nært samarbeid med nasjonale og internasjonale oljeselskaper om videreutvikling av tracerteknologi for reservoarundersøkelser. Den mannskapsmessige og instrumentelle kapasiteten bygges kontinuerlig opp for å møte kravene til kapasitet, fleksibilitet og kvalitet som våre hovedkunder, oljeselskapene, definerer og forventer.

Fra laboratorium for sporstoffteknologi. Foto: Espen Solli

KUNDER

En kombinasjon av grunnleggende og anvendt forskning i betydelige industriprosjekter og etterfølgende demonstrasjon av teknologiene i fulle feltforsøk har gjort IFE til en internasjonalt velrenommert institusjon innenfor feltrelatert tracerteknologi. Spesielt har vi lagt vekt på å utvikle teknologi for anvendelse i brønn-til-brønn undersøkelser, og metodene våre representerer i dag state-of-the art. Norske og internasjonale oljeselskaper har vært blant våre viktigste samarbeidspartnere, sponsorer og kunder i løpet av den siste 15-års perioden. Eksempler på disse er:

Amerada Hess, BP, ConocoPhillips, Cepsa, Mobil, Norsk Hydro, Petrobras, PDVSA, Statoil, Total, Wintershall osv.

FORSKNING

IFE driver grunnleggende og anvendt forskning, bl.a. innenfor reservoarteknologi og leteteknologi. Forskningen er av eksperimentell og teoretisk art. Et omfattende utvalg av moderne laboratorieinstrumentering og dertil tilpassete laboratorier gir mulighet for prosjekter innenfor økt oljeutvinning, reservoarevaluering, smarte brønner, studier og overvåking av prosessutstyr og metoder for tracerbasert kontroll av flerfasetransport.