Miljøvennlige industriprosesser

Avdeling miljøvennlige industriprosesser jobber med å finne miljøvennlige metoder for CO2-fangst, hydrogen produksjon og mineralprosessering. Vi bidrar til intensivering og energieffektivisering av industriprosesser og god utnyttelse av bioresurrser. Som metoder bruker vi en kombinasjon av kjemisk karakterisering, eksperimenter i skala fra lab til prototype og numerisk modellering.