Sikkerhet og sikring

Siden 1948 har vi bygd og forsket i atomreaktorer i Norge, ved Kjeller og i Halden. I dette arbeidet har vi testet «beste praksis» for sikker drift. Vi har implementert nye rutiner og utviklet avansert sensorteknologi. Teknologi som fanger opp behovet for vedlikehold før det skjer, og gir data som vi både kan forske på og lære av.   

Med store mengder data og kontrollpunkter er det nødvendig å ha gode kontrollrom. For å kunne håndtere kriser, men også forbygge at uønskede situasjoner faktisk skjer. Vår teknologi og inngående kunnskap om faktorene som påvirker mennesker i kritiske situasjoner er ganske unike i norsk sammenheng. Våre virtuelle kontrollrom som tilpasser tekniske installasjoner og fysiske situasjoner etter behov gjør at vi kan teste menneskers evne til å håndtere press, ta veloverveide valg og handle korrekt.   

Slik har IFE bidratt til å gjøre atomreaktorer globalt tryggere, og dette har blitt et ettertraktet produkt i helt andre sektorer enn det de først var konstruert for. I dag bygges det kontrollrom og styringssystemer basert på vår teknologi og kunnskap i alt fra luftfart til skinnegående transport. 

Sikkerhet i industriell produksjon

IFE håndterer ikke bare kjemikalier og fysiske eksperimenter, vi lager også prototyper i liten skala, for å ta nye produkter inn i markeder som trenger utvikling og innovasjon. Det kan være i utviklingen av nye batterier, i optimaliseringen av solceller eller i produksjonen av radioaktive legemidler. Dette krever både fysisk sikkerhet og cybersikkerhet.   

Hos IFE har vi et ledende miljø på cybersikkerhet for industrien. Vi har modeller og verktøy som kan simulere angrep på prosessindustri, industriell produksjon av strøm og annen automatisert verdiskaping i samfunnet.   

I tillegg til å ha laboratorier og utstyr samarbeider vi tett med de fremste aktørene i verden på kartlegging og sortering av potensielle trusler. Det betyr at vi kan skreddersy et «angrep» mot helt spesifikke industrielle anlegg basert på deres og våre samarbeidspartneres kartlegging av risiko og trusler. Slik tilpasser vi prosesser så de nødvendige grepene for å redusere risiko blir tatt på forhånd, og ikke i etterkant av en uønsket hendelse.