Solkraftverk

Storskala kraftverk blir stadig billigere. Mulighetene for en norsk, internasjonalt rettet industri er svært store. Utviklingen er allikevel svært krevende: storskala solkraftverk kan inneholde millioner av komponenter som skal installeres, driftes og vedlikeholdes på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte i minst 30 år. For å håndtere datastrømmene fra slike enorme anlegg er moderne digitale verktøy, avansert dataanalyse og maskinlæring viktige. Forskningsgruppen jobber med ledende norske bedrifter i dette feltet rundt flere av de mest sentrale temaene i dette svært aktive forskningsfeltet, blant annet innen følgende temaer:

  • Design og modellering av solkraftverk
  • Avansert dataanalyse for storskala solkraftverk
  • Monitoreringsløsninger for storskala solkraftverk
  • Dronebaserte overvåkningssystemer
  • Ytelse, degradasjon, feil og pålitelighet
  • Digitale løsninger for drift og vedlikehold
  • Utvikling og testing av nye teknologier for storskala solkraftverk
  • Hybride solkraftverk

Forskningen skjer i tett samarbeid med de ledende industrielle aktørene i feltet i Norge, blant annet Scatec, Equinor, Statkraft og Prediktor. I tillegg involverer den flere doktorgradsstudenter som er tilknyttet Institutt for Teknologisystemer ved Universitetet i Oslo.

Eksempler på pågående forskningsprosjekter: