Digitalisering

Forskning innenfor digitalisering er et av IFEs strategiske fokusområder. Allerede på 60-tallet begynte vi å bruke digital teknologi for å løse utfordringer for bla industri og forsvaret, men det er først de siste årene, hvor byggeklosser som prosessorkraft, algoritmer og teknologiplattformer har kommet så langt at vi virkelig kan utnytte potensialet som ligger i digitalisering.

Digital teknologi har vært en del av forskingsaktiviteten på IFE siden 70 tallet. Vi forsker innenfor energi-området, for olje og gass industrien og den internasjonale nukleære industrien Våre metoder og resultater er også anvendbare innefor andre områder.

IFEs ekspertise på anvendelse av digital teknologi omfatter en lang rekke områder

  • Kontrollrom: Digitale grensesnitt for prosess-overvåking og kontroll. Integrerte operatør-støtte systemer som digitale prosedyrer, visualisering av automatikk, og alarm-systemer. Situasjonsforståelse og menneskelige faktorer. Systemer for integrerte operasjoner og fjernstyring. Utforming og bemanning av kontrollrom.
  • Smarte byer: Digital teknologi for å sikre viktig infrastruktur som vann, avløp og strømforsyning samt sikker forvaltning av innbyggernes data.
  • Samferdsel: Bruk av autonome kjøretøy, styring av transportsystemer, innsamling av data og ivaretakelse av miljø.
  • Industri 4.0: Datainnsamling, automatisering/robotisering, prediktivt vedlikehold, og digitale tvillinger.
  • Helse: Sensorteknologi og stordata analyser samt ivaretakelse av pasientdata og brukernes møte med digital teknologi.
  • Landbruk: Autonome landbruksmaskiner, innsamling og analyse av data fra dyr, planter og miljø for å effektivisere landbruket samt økt bruk av fornybar energi.
  • Dekommisjonering: planlegging, robotisering for kartlegging, og bruk av VR og AR både for trening og operasjonelt arbeid.

Vår kunnskap innenfor cyber sikkerhet er relevant for alle disse områdene.

Vi jobber med InternetofThings, Virtuell og Utvidet virkelighet, kunstig intelligens  og digitale tvillinger til fordel for mennesket, samfunnet, industrien og andre virksomheter.

Fokusområder

Det er ikke mangel på teknologi og hardware som hindrer digitalisering. Internasjonale undersøkelser viser at et ensidig fokus på teknologi i prosesser med digitalisering, ikke gir de forventede gevinstene. Derfor forsker IFE, med Norges største miljø av industripsykologer, på samspillet mellom menneskelige, teknologiske og organisatoriske faktorer. IFE arbeider for at ny teknologi skal utnyttes slik at sikkerhet og personvern ivaretas, og slik at teknologien ikke oppleves som invaderende.

Laboratorier

IFE har en rekke laboratorier for studier av menneskelig atferd i samspillet med teknologi og for utvikling relatert til digitalisering. Se innenfor menyene til høyre for mer informasjon.

Big Data

Vi har med den siste «Data Lake» teknologien bygd opp store databaser til bruk, analyser og visualisering av industrielle prosesser, og ikke minst til maskinlæring. Dette har vi gjort for å kunne etablere et profesjonelt miljø for avansert datavitenskap, som gjør IFE i stand til å håndtere store og varierte datasett for både våre kunder og samarbeidspartnere.