Olje og gass

Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre. Denne kompetansen har vi utviklet gjennom et tett samarbeid mellom forskere, teknikere og ingeniører her på IFE, i samspill med industrien. Vi jobber målbevisst med noen av de vanskeligste og viktigste utfordringene som norsk næringsliv står ovenfor.

I tråd med FNs bærekraftmål forsker vi for å finne løsninger på klimakrisen. Verden trenger bærekraftige løsninger når millioner av mennesker får tilgang til energi de i dag ikke har tilgang på, til å dekke grunnleggende behov til matlaging, varme og transport. Samtidig samarbeider vi med petroleums- og prosessindustrien for å bidra til en mer miljøvennlig og energieffektiv produksjon gjennom forskning og utvikling.

Vi har et sterkt internasjonalt fokus med en betydelig del av inntektene våre fra internasjonale selskaper. Særlig kjent er oppfinnelsen av OLGA – flerfase strømningsteknologi for olje og gass som har redusert kostnader og gitt inntekter på flere hundre milliarder kroner tilbake til samfunnet. 

Våre neste skritt

Vår strategi er å utvikle tekniske løsninger gjennom innovativ forskning. At industri blir både økonomisk og miljømessig bærekraftig er nøkkelen til fremtidig suksess. Vi skal hjelpe våre kunder i Norge og internasjonalt med akkurat det, ved å levere teknologi som reduserer kostnadene og fremmer deres posisjon i markedet.

Vår bakgrunn og lange erfaring posisjonerer oss til å overføre denne kunnskapen til banebrytende teknologi innen andre områder som CO2-fangst og lagring (CCS), geotermisk energi, bølgeenergi og helseteknologi.

På fagspråket kan vi si at vi jobber mye med aerodynamikken og hydrodynamikk. Vi foretar kjemiske analyser av forurenset grunn og vi er ledende innen arbeid med forebygging av rust for anlegg og rør som opplever ekstreme trykk og som ligger på store dyp.

For å oppnå dette, skal vi bruke vår kompetanse, fasiliteter og laboratorier til å levere internasjonalt ledende forskning som gir konkrete resultater. Resultatene vil øke omstillingen i energisektoren når selskapene går fra fossilt til fornybart, og CO2-avtrykket fra olje- og gassproduksjon reduseres kraftig.

Avdelinger

Korrosjonsteknologi
Reservoarteknologi
Sporstoffteknologi
Strømningsteknikk
Sveiseverksted