Integrert solkraft i Nordiske markeder

De siste årene har prisen på solceller falt dramatisk og flere og flere ønsker nå å investere i solcellekraft. Solcellepaneler kan installeres enten som frittstående konstruksjoner på tak, eller som integrerte komponenter i konstruksjonsmoduler som takskifer eller fasadeplater.

Integrert solenergi er solcellepaneler som kombineres og settes sammen med konstruksjoner som allerede har et formål, som for eksempel en bygning, en vei, en sportsarena eller lignende. Integrert sol representerer sånn sett en merverdi av konstruksjonen og vil i mange tilfeller erstatte konstruksjonskomponenter som da vil kunne tas ut av kostnadsberegningen. Typiske konstruksjonskomponenter som kan erstattes av solkomponenter er taktekking, veggbekledning, rekkverk, vindskjermer, sol- og regntak etc.

Hybridisert solenergi er kombinerte systemer for solenergi og annen energi-produksjonsteknologi og lagring som er satt sammen for å harmonisere energiproduksjonsprofiler på både liten og stor skala. Hybridisering er av mange forventet å bli en av de viktigere nøklene for å løse de forventede store utfordringene knyttet til raskt økende innfasing av tidsvarierende sol- og vindkraft.

Nøyaktige prognoser for når man kan forvente solenergiproduksjon på både kort, middels og lang sikt er viktig for å kunne ta inn mer solkraft i energimixen vår. For å støtte og hjelpe flere nordiske solenergianlegg jobber IFE med å utvikle bedre data, verktøy og analyser for å evaluere og forutsi de nordiske solressursene. Å utvikle bedre verktøy for forutsigbarhet for solenergi aktualiserer mer fornybar solenergi, noe som reduserer behovet for produksjon av fossil energi og baner vei for et grønnere kraftsystem.

Eksempler på pågående forskningsprosjekter:

Sunpoint

Be-Smart

Solar Farm

Smart Nærstrøm

Kiwi Dalgård

FME SuSolTech – The Research Center for Sustainable Solar Cell Technology, Arbeidspakke 4