Materialteknologi

Våre forskere har jobbet med materialer helt ned på atomnivå i snart sytti år. Vi bygger opp og tester nye materialer, nanometer for nanometer. Til sammenligning er et hårstrå fra mennesket 100 000 nanometer tykt.

Gjennom dette arbeidet har vi tilegnet oss bred kompetanse innen materialvitenskap og nanoteknologi. Kunnskapen vi får om materialer gjør oss i stand til å levere internasjonalt ledende forskning.

Våre forskere jobber langs hele verdikjeden innen batteriteknologi og utfører forskning og utvikling i et bredt område innen batterirelaterte temaer. Vårt mål er å støtte opp norsk industri som ønsker å delta på det internasjonale batterimarkedet.

Vi er verdensledende innen korrosjon i olje- og gassrørledninger og rørledninger for CO2-transport.

Innen solenergi har vi internasjonal ekspertise innen utvikling av metoder og prosesser for silisiumbaserte solceller, og jobber tett med industrien for å lage enda mer effektive og miljøvennlige solceller med lavere klimaavtrykk.

Vår grunnforskning i fysikk er unik, og vi har det ledende forskningsmiljøet innen nøytronkarakterisering i Norge. Der dagens materialer ikke er gode nok så forsker vi frem nye som blant annet brukes i batterier og i nye typer magneter som brukes i alt fra kjøleskap til el-sykler. Det gjør at vi blir mindre avhengige av sjeldne mineraler, og kan bruke mer miljøvennlige alternativer.

Vil være viktig for å oppfylle FNs bærekraftsmål

For å oppfylle FNs bærekraftmål: redusere klimakrisen, skaffe ren energi til alle, og skape bærekraftige byer er det internasjonale samfunnet avhengig av at det utvikles nye materialer og at forbruket av naturressurser er bærekraftig.

Dette krever presis innsikt i strukturen og dynamikken i materialer på atomnivå. Som Norges største forskningsmiljø på energi, jobber vi derfor med et bredt spekter av løsninger for morgendagens energisystemer.

Med våre kompetansemiljø har vi utviklet ledende laboratorier som har gitt oss muligheten til å delta i flere internasjonale samarbeidsprosjekter. Det gjør at vi nå har partnere i fem verdensdeler og flere titalls land innen akademia og privat næringsliv. Slik bidrar vi til forskning for en bedre fremtid.

Avdelinger

Batteriteknologi
Korrosjonsteknologi
Nøytron materialkarakterisering
Solenergi
Fornybare energisystemer