Tjenester

IFE PV Module Outdoor Test-site

The IFE PV Module Outdoor Test-site has both open…

IFE PV Module Characterization and Testing Laboratory

The IFE PV Module Characterization and Testing…

HVRC VRdose

HVRC VRdose® er et sanntids programvareverktøy for…

Core Data Viewer

3D-visualisering av reaktorkjerdata, er en teknikk for…

HVRC CREATE

HVRC CREATE er en verktøypakke for å designe og teste…

IFE Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS)

IFEs Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS™) gir en smart og…

Elektronstrålesveising

Elektronstrålesveising, Electron Beam (EB) er en…

Tjenester tilknyttet forskrift om radioaktiv forurensning og avfall

IFE tilbyr analyser av utslipp til vann og luft,…

Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

Avd. Miljø- og strålevern utfører analyser av…

Tjenester i forbindelse med lavradioaktive avleiringer. 24-timers service på analysetjenester

IFE har gjennom årene bygget opp høy kompetanse på…