Strålevernkurs

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern tilbyr flere typer strålevernkurs.

For at kursene skal gjennomføres må det være minst fire påmeldte deltakere per kurs. IFE kan avlyse kurset om det ikke er tilstrekkelig med deltakere. Det vil gis beskjed i god tid før de fysiske kurset om kurset avlyses eller ikke.

Planlagte kurs 2022

Q3:

30. august  – 1. september: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager
Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl.15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.


Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

Q4:

15.- 17. november: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18.

Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl.15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.


Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

25. november: Repetisjonskurs – 1 dag: Det arrangeres repetisjonskurs med varighet en dag på Teams. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl. 15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagen. Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no»

Pris for kursdeltagelse i 2022

Pris 3-dagers kurs: 14320 kr pr pers.

Pris 1-dagers kurs: 5140 kr pr. pers

Planlagte kurs 2023

Q1:

14. – 16. februar: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl.15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

Q2:

9.- 11. mai: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl. 15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

3. mai: 1-dagskurs LRA for operatører

Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl. 15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagen.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

Q3:

5.- 7. september: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl. 15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no»

Pris for kursdeltagelse i 2023: Prisene for 2023 er ikke endelig avgjort, men de vil bli økt med utgangspunkt i konsumprisindeksen.

Kursinnhold

Kursene er lagt opp slik at de dekker krav til strålevernskompetanse i norsk regelverk samt «Felles Norsk olje og gass kompetansekrav i strålevern til personell i olje- og gassindustrien».

Kurs strålevernskoordinator

Kurset er tilpasset petroleumsinstrien, men dekker også krav til strålevernskoordinator i andre bransjer. Kurset passer for nye strålevernskoordinatorer samt personell med ansvar innen strålevern.
Kurset avsluttes med en eksamen som gir grunnlag for sertifisering iht. fagplan.

Innholdet i tredagers grunnkurs er som følger:

 • Strålingsfysikk
 • Størrelser brukt i strålevern, doser
 • Måling av radioaktivitet
 • Biologiske effekter
 • Prinsipper for strålevern
 • Operativt strålevern
 • Strålevernslovgivning
 • Rollen som strålevernskoordinator
 • Anvendelser industrikilder, brønnlogging)
 • Radiografi, sikring
 • Transport, anskaffelser, avhending/avfall
 • Uhell og beredskap


Vi tilbyr også regelmessig følgende kurs:

Kurs repetisjonskurs strålevernskoordinator: Kurset er tilpasset petroleumsindustrien. Kurset er en kortversjon av 3-dagerskurset og er tilpasset de som har behov eller krav til oppdatering av strålevernskompetansen

Kurs operatør: kurset er tilpasset personell som arbeide med radioaktivitet. Kurset er tilpasset petroleumsbransen (LRA/kontrollkilder), men kan tilpasses også andre behov.

Ta kontakt for forespørsler og påmelding: stralevernkurs@ife.no