Strålevernkurs

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern tilbyr flere typer strålevernkurs.

For at kursene skal gjennomføres må det være minst fire påmeldte deltakere per kurs. IFE kan avlyse kurset om det ikke er tilstrekkelig med deltakere. Det vil gis beskjed i god tid før de fysiske kurset om kurset avlyses eller ikke.

Planlagte kurs 2023

Q1:

14. – 16. februar: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl.15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

22. februar: Repetisjonskurs strålevernskoordinator – 1 dag

Kurset arrangeres via Teams. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl.15:30, med en lengre lunsjpause midt på dagen.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

Q2:

9.- 11. mai: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Kurset avsluttes med en enkel kursprøve, som består av en case-oppgave, som man gjør ferdig på dag 2, og noen få mulitple choice spørsmål. Det er satt av 1 time til kursprøven.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

Q3:

5.- 7. september: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Kurset avsluttes med en enkel kursprøve, som består av en case-oppgave, som man gjør ferdig på dag 2, og noen få mulitple choice spørsmål. Det er satt av 1 time til kursprøven.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

11. september: 1-dagskurs LRA for operatører

Kurset arrangeres via Teams. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl. 15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagen.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

Q4:

7.- 9. november: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Kurset avsluttes med en enkel kursprøve, som består av en case-oppgave, som man gjør ferdig på dag 2, og noen få mulitple choice spørsmål. Det er satt av 1 time til kursprøven.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no.

27. november: 1-dagskurs LRA for operatører

Kurset arrangeres via Teams. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl. 15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagen.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

5. desember: Repetisjonskurs strålevernskoordinator – 1 dag

Kurset arrangeres via Teams. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl. 15:30, med en lengre lunsjpause midt på dagen. Repetisjonskurset forutsetter at man har gjennomført grunnkurset for strålevernksooridnator.

Påmelding via følgende lenke eller til eller til stralevernkurs@ife.no. Påmeldingsfrist er 28. november innen kl 16

Pris for kursdeltagelse 2023

Pris 3-dagers kurs: 15 150 kr pr pers.

Pris 1-dagers kurs: 5 450 kr pr. pers

Planlagte kurs 2024

Q1:

6. – 8. februar: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Kurset avsluttes med en enkel kursprøve, som består av en case-oppgave, som man gjør ferdig på dag 2, og noen få mulitple choice spørsmål. Det er satt av 1 time til kursprøven.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

23. februar: Repetisjonskurs strålevernskoordinator – 1 dag

Kurset arrangeres via Teams. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl.15:30, med en lengre lunsjpause midt på dagen.

Gi beskjed om det ønskes andre datoer enn den oppsatte datoen.

Påmelding via  følgende lenke  eller til stralevernkurs@ife.no

Q2:

13.- 15. mai: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Kurset arrangeres på IFE Kjeller, Instituttveien 18. Det er forelesninger fra kl. 09:00 til ca. kl. 16:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.

Kurset avsluttes med en enkel kursprøve, som består av en case-oppgave, som man gjør ferdig på dag 2, og noen få mulitple choice spørsmål. Det er satt av 1 time til kursprøven.

Påmelding via følgende lenke eller til stralevernkurs@ife.no

Kursinnhold

Kurset dekker krav til kompetanse i strålevernsforskriftens §16 og §17 samt «Norsk olje og gass plan for opplæring – Strålevern (Versjon 1, 2014)».

Skreddersydde kurs

IFE kan tilby skreddersydde kurs som kan arrangeres hos kunde, dersom dette er ønskelig. Vennligst send en forespørsel til stralevernkurs@ife.no.

Kurs strålevernskoordinator

Kurset er tilpasset petroleumsinstrien, men dekker også krav til strålevernskoordinator i andre bransjer. Kurset passer for nye strålevernskoordinatorer samt personell med ansvar innen strålevern.
Kurset avsluttes med en eksamen som gir grunnlag for sertifisering iht. fagplan.

Innholdet i tredagers grunnkurs er som følger:

 • Strålingsfysikk
 • Størrelser brukt i strålevern, doser
 • Måling av radioaktivitet
 • Biologiske effekter
 • Prinsipper for strålevern
 • Operativt strålevern
 • Strålevernslovgivning
 • Rollen som strålevernskoordinator
 • Anvendelser industrikilder, brønnlogging)
 • Radiografi, sikring
 • Transport, anskaffelser, avhending/avfall
 • Uhell og beredskap


Vi tilbyr også regelmessig følgende kurs:

Kurs repetisjonskurs strålevernskoordinator: Kurset er tilpasset petroleumsindustrien. Kurset er en kortversjon av 3-dagerskurset og er tilpasset de som har behov eller krav til oppdatering av strålevernskompetansen

Kurs operatør: kurset er tilpasset personell som arbeide med radioaktivitet. Kurset er tilpasset petroleumsbransen (LRA/kontrollkilder), men kan tilpasses også andre behov.

Ta kontakt for forespørsler og påmelding: stralevernkurs@ife.no

Hvordan komme seg til IFE, og informasjon om hotell

Nærmeste busstopp til Instituttveien 18 er Forskningsparken-Lillestrøm.

Transport fra Gardermoen til IFE:

Fra Gardermoen til Forskningsparken – Lillestrøm kan man enten ta flybuss til Olavsgaard og så buss 340 fra Olavsgaard til Forskningsparken – Lillestrøm eller tog/flytog til Lillestrøm togstasjon og deretter buss 100 eller 340 til Forskningsparken – Lillestrøm.

Mer informasjon om flybuss og rutetider finnes her: www.flybussen.no. For detaljert informasjon om busstider, se www.ruter.no. For detaljert informasjon om rutetider for flytoget, se www.flytoget.no.

Transport fra Lillestrøm togstasjon til IFE:

Det går buss fra Lillestrøm bussterminal, som er like ved togstasjonen, til Forskningsparken – Lillestrøm, som er nærmeste stopp til Instituttveien 18, Kjeller.

Busslinje: Buss 100 retning Kjeller eller buss 340 retning Skedsmokorset.

Frekvens på bussavganger: Avgang hver 5.-10. min. Se www.ruter.no for mer detaljert informasjon.»

Hotell:

Nærmeste hotell er på Olavsgaard, Quality hotel Olavsgaard. Buss 340 går fra Olavsgaard til Forskningsparken – Lillestrøm. Det er få/ingen butikker/restauranter på Olavsgaard, så det kan være mer aktuelt å bo inne i Lillestrøm sentrum. ‘

IFE har ingen avtale med hoteller, men det er flere hoteller å velge mellom inne i Lillestrøm sentrum.