Strålevernkurs

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern tilbyr flere typer strålevernkurs.

Planlagte kurs 2022

Q3:

30. august  – 1. september: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager
Det er forelesninger fra kl. 09:00 tilkl.15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.
Påmelding via følgende lenke eller til stralevernskurs@ife.no

Q4:

15.- 17. november: Grunnkurs strålevernskoordinator – 3 dager

Det er forelesninger fra kl. 09:00 til kl.15:00, med en lengre lunsjpause midt på dagene.
Påmelding via følgende lenke eller til stralevernskurs@ife.no

Pris for kursdeltakelse i 2022:

Pris 3-dagers kurs: 14320 kr pr pers.

Pris 1-dagers kurs: 5140 kr pr. pers

Kursinnhold:

Kursene er lagt opp slik at de dekker krav til strålevernskompetanse i norsk regelverk samt «Felles Norsk olje og gass kompetansekrav i strålevern til personell i olje- og gassindustrien».

Kurs strålevernskoordinator: Kurset er tilpasset petroleumsinstrien, men dekker også krav til strålevernskoordinator i andre bransjer. Kurset passer for nye strålevernskoordinatorer samt personell med ansvar innen strålevern.
Kurset avsluttes med en eksamen som gir grunnlag for sertifisering iht. fagplan.

Innholdet i tredagers grunnkurs er som følger:

 • Strålingsfysikk
 • Størrelser brukt i strålevern, doser
 • Måling av radioaktivitet
 • Biologiske effekter
 • Prinsipper for strålevern
 • Operativt strålevern
 • Strålevernslovgivning
 • Rollen som strålevernskoordinator
 • Anvendelser industrikilder, brønnlogging)
 • Radiografi, sikring
 • Transport, anskaffelser, avhending/avfall
 • Uhell og beredskap


Vi tilbyr også regelmessig følgende kurs:

Kurs repetisjonskurs strålevernskoordinator: Kurset er tilpasset petroleumsindustrien. Kurset er en kortversjon av 3-dagerskurset og er tilpasset de som har behov eller krav til oppdatering av strålevernskompetansen

Kurs operatør: kurset er tilpasset personell som arbeide med radioaktivitet. Kurset er tilpasset petroleumsbransen (LRA/kontrollkilder), men kan tilpasses også andre behov.

Ta kontakt for forespørsler og påmelding: stralevernkurs@ife.no