Elektronstrålesveising og mekanisk sveiseverksted

Vi revideres flere ganger årlig av eksterne kunder, i tillegg til interne revisjoner og er sertifisert i henhold til ISO 9001 og NS-EN ISO 3834. Gjennom dialog og samarbeid gjennomfører avdelingen prosjekter til god kvalitet til rett tid og pris.

Vi har mye oppdrag for eksterne kunder innen elektronstrålesveising.Vi sveiser blant annet flerfasemålere og en type antenner som blir montert helt ned til 3100 m under havoverflaten.

Virksomheten omfatter i hovedsak:

 • Elektronstrålesveising av sensorer og annet utstyr for petroleumssektoren, bilindustri, forsvar, fly og romfart.
 • Konstruksjon og styrkeberegninger
 • TIG-sveising av rigger, looper og tanker.
 • Service på utstyr og vedlikehold av mekanisk og hydraulisk utstyr.
 • Dreiing, fresing og sveising av forsøksutstyr, korrosjonsprøver, infrastruktur, lagringsbeholdere og mye annet.

Sveiseverkstedet utfører konstruksjonsarbeid, maskinering, sveising, reparasjon og montering/bygging av forsøksutstyr, looper og mye annet for alle sektorer og avdelinger på IFE i tillegg til oppdrag for eksterne kunder.

Elektronstrålesveising
Det mest karakteristiske med EB-sveising er muligheten til å gjøre dyp sveis kombinert med smale sveisesømmer med en minimal varmesone (HAZ).

Fordeler:

 • Alle metalliske materialer kan smeltes ved bruk av fokusert elektronstråle og – som en konsekvens kan de fleste rene materialer og legeringer kan sveises med suksess.
 • EB-sveis anbefales spesielt for sveising av metalliske materialer som krever lav varmetilførsel, liten krymping, lav forvrenging, og for sveising av ulike eller reaktive metaller.
 • De spesielle egenskapene til elektronstrålesveis utledes fra sterk kraft og tetthet i strålepunktet, noe som resulterer i “dyp-sveise effekt”.

Unike egenskaper:

 • Fusjonssveis med elektronstråle.
 • Høy energitetthet.
 • Lav energi-inngang.
 • Lav forvrenging.
 • Tynn til tykk.
 • Paralell-sveis med bredde/tykkelse = 1/50
 • Ikke fyll-metall, ingen gass beskyttelse
 • Sveising av de fleste metaller
 • Sveising av ulike metaller

Vi sveiser:

 • Titan-legeringer, rustfritt stål, Ni-legeringer, aluminiums-legeringer og karbon stål.
 • Forskjellige legeringskombinasjoner.
 • Tykkelser fra 0,1-70 mm.
 • Komponenter opp til 5000 kg.
 • Lange komponenter opp til 4,1 m.

Eksempler:

 • Sensorer – undervanns- og topside
 • Ventil- og hydrauliske koplinger
 • Innkapsling av elektronikk
 • Komponenter til luft- og romfart
 • Rakett komponenter
 • Reaktor jiger
 • Nukleært brensel
 • Reaktor kjerneinstrumenter

Våre anlegg og tjenester omfatter:

 • Metallurgisk laboratorium.
 • Microskopi, LOM, SEM, EDXA.
 • Helium lekkasje-testing.
 • Trykktesting.
 • Mekanisk testlaboratorie.
 • Kjemisk analyselaboratorium.
 • Korrosjons- og væske-laboratorium
 • Design og konstruksjon
 • Materialteknologi (materialtesting og seleksjon)