Programvareutvikling – simulatorer

Flere av IFEs avdelinger utvikler programvare for å simulere fysiske og kjemiske prosesser. I mange tilfeller utvikler vi simulatorer for kunder og partnere i industrien og vi er stolte av å kunne si at mange av verdens største selskaper bruker simulatorteknologi vi har utviklet.

IFE har jobbet med utvikling av simulatorer i mer enn 50 år. Den mest berømte simulatoren vi har utviklet heter OLGA og den leveres i dag av Schlumberger. OLGA regner på flerfasestrømning i rør, dvs strømning av olje, vann og gass i det samme røret. På Troll-feltet i nordsjøen førte bruken av OLGA til at man sparte mellom 40 og 50 milliarder kroner. OLGA var opprinnelig en modell av kjølekretsen i Haldenreaktoren og ble «funnet opp» av Dag Malnæs og Kjell Bendiksen på IFE i 1980.

IFE var også svært tidlig ute med å bistå industrien i bruk av beregningsverktøy (dvs datamaskiner). Allerede på 60-tallet begynte IFE, som da het IFA (Institutt for Atomenergi),  å samarbeide med norsk aluminiumindustri. Sammen dannet de grunnlaget for den første digitaliseringen av norsk industri gjennom utvikling av de første simulatorene for å beregne strømning i elektrolyseceller (se Institutt for atomenergi og digitaliseringen av norsk aluminiumindustri). Den dag i dag lever samarbeidet med Hydro Aluminium i beste velgående.

Denne typen samarbeid mellom IFE og industripartnere er en svært viktig brikke i IFEs virksomhet. Gjennom årene som atomforskningsinstitutt ble det bygget tildels ekstrem kompetanse og teknologi som siden har kommer samfunnet til gode.

Den dag i dag er programvareutvikling viktig for instituttet vårt og vi utvikler både egen programvare samt at vi bistår små og store bedrifter med utvikling av programvare for alt fra boring av brønner for petroleumsproduksjon eller geotermi, strømning i reservoarer (olje/gass, CO2 eller vann), sveising og støping av materialer, flerfasestrømning i rør, prosessmodellering, aerodynamikk rundt vindturbiner, 3D visualisering (AR/VR) og mye mer.

Følgende avdelinger har aktiviteter på simulator/programvare-utvikling: