RAMS

RAMS er et samlebegrep for et fagområde etablere i industrien, spesielt jernbane. Det engelske begrepet er forkortelsen for:

  • Pålitelighet: et systems evne til å fortsette å utføre en påkrevd funksjon.
  • Tilgjengelighet: et systems evne til å utføre en påkrevd funksjon på det tidspunktet det er påkrevd.
  • Vedlikeholdbarhet: et systems evne til å bli holdt i, eller tilbakeført til, en tilstand hvor det kan utføre en påkrevd funksjon.
  • Sikkerhet: omhandler systems risiko for å skade mennesker, miljø eller andre systemer i løpet av systemets levetid.

Innen jernbane omfatter fagområdet RAM og Sikkerhet (RAMS) krav til RAMS og sikkerhetsstyring etter jernbanelovgivningen.

IFE har god kunnskap om og erfaring med å utføre analyser i henhold til Bane NOR sitt rammeverk for RAMS, kravene til metodikk i Forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering («CMS-RA-forskriften»), og kravene i EN 50126 (2017) («RAMS-standarden») oppfylles.