Sikringsrisikoanalyse

Dette inkluderer å holde oss oppdatert på både verdier, sårbarheter og trusler. Sikringsrisikoanalysene inkluderer både fysisk sikkerhet, organisatoriske aspekter og cyber security. Arbeidet omfatter også støtte til kunder i å etablere, vedlikeholde og vurdere deres styringssystemer for security.

Fra 2019 har IFE også vår egen cyber-security lab.