Tjenester

Programvareutvikling – simulatorer

Flere av IFEs avdelinger utvikler programvare for å…

Strålevernkurs

Avdeling Miljøsikkerhet og strålevern kan tilby flere…

Simulator Training Evaluation and Monitoring Systems (STEAMS)

STEAMS er programvare som gjør opptak og avspilling av…

HVRC VRdose

HVRC VRdose® er et sanntids programvareverktøy for…

Core Data Viewer

3D-visualisering av reaktorkjerdata, er en teknikk for…

HVRC CREATE

HVRC CREATE er en verktøypakke for å designe og teste…

Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

Avd. Miljø- og strålevern utfører analyser av…

Tjenester i forbindelse med lavradioaktive avleiringer. 24-timers service på analysetjenester

IFE har gjennom årene bygget opp høy kompetanse på…