Risk Management

Hvorfor risiko, sikkerhet og sikring?

  • Lekkasje av personverndata vil potensielt være brudd på lover og forskrifter, og vil undergrave tilliten til tjenestene.
  • Manipulering av data eller Denial-of-service-angrep vil i tillegg til å ha kostnader, undergrave tilliten til tjenestene
  • Mangel på veldefinerte og testbare krav kan føre til uforutsett nedetid og ineffektive tjenester
  • Manglende sikkerhet og risikovurdering kan føre til farlige hendelser

IFE støtter sine kunder gjennom konsulent- og forskningsprosjekter for å stille de riktige spørsmålene, utføre analyser, og gi hjelp for beslutningsstøtte. Relevante standarder som anvendes inkluderer IEC-61508, IEC-61511, EN-50126, EN-50128, EN-50129 og beredskapsforskriften i Norge.