Radavfall

Radavfall ved IFE på Kjeller er Norges nasjonale mottakssenter for radioaktivt avfall. Radavfall tar imot avfall fra både virksomheter og privatpersoner som har behov for å levere radioaktivt avfall.

Aktivitet som genererer radioaktivt avfall, krever tillatelse i henhold til forurensingsloven og avfallsforskriften stiller krav til hvordan avfallet skal håndteres. Radioaktive materialer og strålingskilder brukes blant annet i forsvaret, innenfor medisinsk behandling og diagnostikk, i industrien og i forskning og undervisning. Også ordinære røykvarslere inneholder en radioaktiv del som må behandles og oppbevares som radioaktivt avfall. 

IFE har konsesjon fra DSA for atomanleggene på Kjeller og det kombinerte lageret og deponiet for lavt og mellomaktivt radioaktivt avfall (KLDRA) i Himdalen. 

[1] Radioaktivt avfall med større eller lik verdier for total aktivitet og spesifikk aktivitet enn angitt i vedlegg I bokstav b i Forskrift om radioaktiv forurensning og avfall. 

Grunnet lav lagerkapasitet kan kunder fremover oppleve midlertidig mottaksstopp. Radavfall vil gi beskjed og veiledning om det innføres midlertidig mottaksstopp for leveranser til anlegget.
Beskjed lagt ut 07.05.2024

For mer informasjon ta kontakt med

For levering av avfall eller spørsmål om produkter og tjenester

Knut Bjørnar Larsen
Avdelingsleder

For andre henvendelser

Jonas Blavik Bjørnes
Seniorrådgiver – Kommunikasjon og samfunnskontakt

Radavfallsanlegget

Radavfallsanlegget blir benyttet til å bearbeide og behandle radioaktivt avfall og er tilpasset avfallshåndtering. Avfallet sendes til Himdalen for lagring og deponering.  

Pr. 2024 er anlegget i Himdalen midlertidig stengt for nytt avfall.

Om avdeling Radavfall

Vårt formål er å levere profesjonelle tjenester til interne og eksterne kunder som har et behov for avfallshåndtering av radioaktivt materiale. 

Radavfall har ansatte med bred kompetanse og erfaring. Vi er serviceinnstilte og bidrar til å finne løsninger for våre kunder. Radavfall er de eneste som driver med avfallshåndtering av radioaktivt avfall i Norge. Vi tar imot avfall fra internt fra IFE, og fra industrien, helsevesenet, forsvaret og fra private husholdninger. Dette avfallet kan være alt fra rester av radioaktive legemidler til brannvarslere. Vi behandler avfallet og sørger for at det blir forsvarlig deponert i Himdalen.  

Kunder av Radavfall har lik rett til å levere radioaktivt avfall. 

Radavfall har en unik kompetanse. Vi er fleksible i forhold til hva kundene ønsker, og har lang erfaring fra forskjellige fagområder. Fra prosjektene våre har vi lang erfaring og tatt med oss læring fra dekommisjonering av URA (uran renseanlegg), og flere andre vellykkede prosjekter der vi har hjulpet eksterne kunder i å dekommisjonere sine anlegg.