IFEs sommerstudenter

Denne sommeren har divisjonene Digitale Systemer (DS) og Energi- og miljøteknologi (ENET) vært vertskap for 25 sommerstudenter. Studentene har vært fordelt på totalt 13 avdelinger mellom DS og ENET.

Publisert: 2. september 2022

Sommerstudentene ved divisjon ENET

Fra Hydrogenteknologi og Energisystemanalyse, til Menneske og automasjon og Virtuell og utvidet virkelighet. Ordningen med sommerstudenter gir verdifull innsikt og erfaring for begge parter.

- Studentene har vært aktive deltakere i prosjekter som gir verdifull erfaring og innsikt i forskningen vår. I tillegg til å komme med verdifulle bidrag i prosjekter, har studentene vært et flott tilskudd til det sosiale miljøet og forskningsmiljøet vi har her i Halden, sier Sizarta Sarshar, avdelingsleder Menneske og automasjon på Digitale systemer.

Studentene avsluttet sine om lag 2 måneder lange opphold med presentasjoner av prosjektene de har jobbet med. Foran IFEs ansatte forklarte og disseminerte studentene om fremgangsmåtene de hadde brukt, utfordringer de hadde møtt på, og funn de hadde gjort. Etter at studentene formelt hadde avsluttet sine prosjekter og vend tilbake til studielivet, tok IFE kontakt for å høre litt om hvordan de opplevde tiden på Institutt for Energiteknikk.

Ibragim Yusupov var sommerstudent hos IFE i 2022
Ibragim Yusupov jobbet for avdeling RSS. Foto: Privat

Ibragim Yusupov

Ibragim Yusupov er 26 år gammel og kommer opprinnelig fra Tsjetsjenia. Han studerer informatikk ved Høgskolen i Østfold og starter på sitt tredje år denne høsten. Ibragim jobbet ved avdeling for Risiko, sikkerhet og sikring (RSS).

- Jeg fikk vite om IFE fra en venn som jeg ble kjent med her på skolen. Han anbefalte meg IFE på grunn av min interesse for cybersikkerhet, forklarer Ibragim Yusupov.

RSS hører til divisjon Digitale Systemer og har et stort fokus på cybersikkerhet. Ibragim forklarer at han fikk prøve seg på flere områder innen datasikkerhet og analyse.

- Sammen med to andre sommerstudenter satt jeg opp en «honeypot». Dette er en defensiv datasikkerhetsmekanisme som brukes for å lære atferden og hackerteknikkene til angripere. Jeg gjorde så en dataanalyse av angriperdata for å forståelse om trusselbildet. I tillegg lærte jeg å anvende wireshark og sharktap for å samle nettverksdata, og å bruke linux for å sette opp honeypot på en Raspberry Pi, sier Ibragim.

Høyt faglig nivå

På spørsmål om hvordan det å jobbe med prosjekter på IFE skiller seg fra studiene forklarer han at læringsutbyttet var stort. Ibragim forklarer at kommunikasjonen i et forskningsmiljø, det at man må forstå hverandre, var en viktig lærdom.

- En stor forskjell er at jobben som gjøres faktisk kommer til nytte for andre, påpeker han.

Etter bacheloren i informatikk ønsker Ibragim å fortsette med en master innen cybersikkerhet. Dette er også fagområdet han ønsker å jobbe med etter fullført utdanning. Når Ibragim skal oppsummere hvordan det var å jobbe hos IFE svarer han at det var mange muligheter og svært kompetente kolleger.

- Jeg opplevde IFE som en arbeidsplass med et høyt faglig nivå og med mange dyktige kolleger. Oppgavene jeg fikk var varierte og det var gode muligheter til å jobbe med det man interesserte seg for. Det var også lett å slå av en prat med kollegaene dersom man satt fast med en oppgave. Jeg anbefaler andre å søke seg til IFE dersom de liker å bli utfordret og vil være en del av et verdensledende forskermiljø, understreker Ibragim.

Bilde av sommerstudentene på IFE med deres veiledere
IFEs sommerstudenter ved Digitale Systemer sammen med deres veiledere. Foto: IFE
Emilie Alsaker Mathiesen var sommerstudent hos IFE i 2022
Emilie Mathiesen jobbet for avdeling Energisystemanalyse. Foto: Privat

Emilie Alsaker Mathiesen

Emilie er 26 år gammel og tar en mastergrad i Fornybar energi ved Universitetet i Agder. Hun er spesielt interessert i bruk av hydrogen, ammoniakk og havvind til dagens elektrifisering. Tidligere har hun tatt en bachelor i Energiteknologi ved Høgskulen på Vestlandet.

- Denne sommeren har jeg vært så heldig å få jobbe hos IFE i avdelingen for Energisystemanalyse. Jeg har sett nærmere på elektrifiseringen av kontinentalsokkelen, kartlagt kraftbehovet, og sett på hvordan dette vil variere med størrelse og over tid, sier Emilie.

Emilie har også utviklet et kart over hele kontinentalsokkelen, som illustrerer dagens plattformer, mulige havvindområder, og kraftkabler. Hun har også fått en introduksjon i jobben IFE gjør med energisystem-modellering.

- Dette er noe jeg er syns er veldig spennende og skal jobbe mer med i min kommende masteroppgave i samarbeid med IFE. Masteroppgaven vil være en fortsettelse på jobben jeg gjorde i sommer, og jeg vil da fortsette samarbeidet med min veileder. Jeg opplevde sommerjobben hos IFE som svært lærerik, sosial, variert og i et positivt arbeidsmiljø med flinke kollegaer, forteller Emilie.

Stor nytteverdi av sommerstudenter

- Arbeidet Emilie har gjort i sommer har vært veldig verdifullt for oss i energisystemanalyse, forteller Kristina Haaskjold, sivilingeniør Energisystemanalyse på ENET.

Gjennom å kartlegge energibehov, utslipp og utvikling av den norske petroleumssektoren har Emilie dannet et underlag for å kunne analysere baner for en samfunnsøkonomisk omstilling av norsk sokkel under ulike fremtidsperspektiver. Dette tar vi med oss videre i prosjektarbeid og modellutvikling.

- Vi opplever at IFEs sommerstudenter har bidratt med nye perspektiver og innfallsvinkler som gir stor nytteverdi, understreker Kristina.

Karolina Berg var sommerstudent hos IFE i 2022
Karolina Berg jobbet for avdeling Mennesker og automasjon. Foto: Privat

Karolina Berg

Karolina Berg er 27 år gammel og kommer fra Halden, men flyttet til Bergen i 2014 og studerer nå master i medisinsk teknologi ved UIB.

- Jeg er ferdig utdannet i desember 2022, og min master omhandler kvantitativ dataanalyse av DCE-MRI parameter i menneskelig hjerne med diagnosen glioblastoma. Jeg er veldig interessert i hvordan teknologi kan hjelpe ansatte og pasienter i helsesektoren, hvordan diagnostikk kan bli bedre med ny teknologi og hvordan behandlinger av f.eks. kreft kan bli bedre med ny teknologi. Dette gjør at jeg har interesse for innovasjon og innovasjonsledelse, så jeg studerer også deltid på NHH i Bergen for å fylle opp dette interessefeltet mitt, forklarer Karolina Berg.

På den lille fritiden hun har, driver Karolina med triatlon for å koble av. Karolina hadde kjennskap til IFE gjennom besøk i regi av Halden VGS, i tillegg til at hun har vokst opp i nærheten av instituttet.

- Jeg så stillingsutlysning på finn eller webcruiter, og bestemte meg for å søke. IFE i Halden ligger rett ved mitt barndomshjem og jeg hadde lyst til å prøve meg som forsker en sommer, så IFE var den perfekte muligheten for meg, sier Karolina.

Humanoide roboter

Karolina jobbet på avdeling for mennesker og automasjon, og var koblet på HIRo-prosjektet. I HIRo-prosjektet, som er et samarbeid mellom Sunnaas Sykehus, Skien kommune, Halodi Robotics og IFE, undersøker man hvordan en humanoid robot kan assistere ansatte i hverdagslige oppgaver på et sykehus.

- Forskerne tilknyttet prosjektet hadde filmet scenarioer med og uten humanoide roboten EVE, og målet var å se om det oppstår mer medisinsk interaksjon mellom ansatte og pasient når EVE f.eks. hentet utstyr eller pasienter. Jeg analyserte 16 videoer og utførte så statistisk fremstilling av mine funn. Disse funnene kan man lese om i en fremtidig forskingsartikkel, tipser Karolina oss om.

Videre forteller hun at møtet med humanoide roboter var nytt og spennende, all den tid hennes utdanningsløp har fokusert mer på maskinlæring og kunstig intelligens. Fra hennes arbeid med masteren var Karolina allerede involvert i reelle prosjekter, men forklarer at hun fikk et godt innblikk i hvordan en forsker tenker, og vil ta med seg «forskertankegangen» videre i innspurten av masteroppgaven sin.

- Jeg opplevde IFE som en veldig fin arbeidsplass med utadvendte og nysgjerrige ansatte. Jeg syns det var veldig koselig å jobbe på IFE, og det er mange år siden jeg har fått så mye sol som i Halden!