Historisk milepæl for IFE

Institutt for energiteknikk (IFE) har inngått avtale med Nærings- og fiskeridepartementet for overføring av IFEs atomanlegg til staten.

Publisert: 2. juli 2024

Administrerende direktør ved IFE Nils Morten Huseby, næringsminister Cecilie Myrseth og Styreleder i IFE Olav Fjell. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

I dag signerte IFEs styreleder Olav Fjell og næringsminister Cecilie Myrseth avtalen om overføring av IFEs atomanlegg til staten.

Avtalen regulerer vilkårene for overføring av IFEs atomanlegg og tilhørende personell til Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND), som er et forvaltningsorgan opprettet under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Avtaleverket legger et solid grunnlag for at IFE kan løse begge sine samfunnsoppdrag: 1) Forskning for en bedre fremtid, og 2) Trygg håndtering og opprydding etter over 70 år med atomvirksomhet i Norge.

Administrerende direktør ved IFE Nils Morten Huseby understreker at denne avtalen er et resultat av flere år med omfattende og komplekst planarbeid, og uttalte i forbindelse med signeringen:

IFE er i mål med Nærings- og fiskeridepartementet om avtaleverket for overføring av våre atomanlegg til NND. Det har vært lagt ned et betydelig arbeid med å få dette på plass, og dette er en viktig avtale for begge parter. Overføring av atomanleggene til staten representerer den største endringen for IFE siden instituttet ble etablert i 1948, og er en viktig milepæl i oppryddingen etter atomvirksomheten. Samtidig har IFE mange viktige forskningsoppgaver knyttet til å løse fremtidens energiutfordringer. Denne avtalen gjør at opprydningsarbeidet nå kan komme godt i gang, og etablerer samtidig gode og forutsigbare rammer for IFEs videre forskningsvirksomhet som en selvstendig forskningsstiftelse.

Nils Morten Huseby

Administrerende direktør ved IFE

Bakgrunn

Norges to siste forskningsreaktorer, i Halden og på Kjeller, ble stengt i 2018 og 2019, og skal dekommisjoneres sammen med ytterligere to eldre reaktorer og all øvrig infrastruktur knyttet til anleggene. Dekommisjonering av atomanlegg er en omfattende, kostbar og strengt regulert prosess. Det innebærer å demontere alt av utstyr, strukturer og bygninger, radioaktivt materiale, samt håndtere alt avfall som må lagres i godkjente anlegg. Målsettingen er at denne prosessen er så grundig at områdene i etterkant kan brukes uten restriksjoner, eller med begrensede restriksjoner.

Det har vært bred enighet om at dekommisjoneringen og fremtidig håndtering av avfall krever et dedikert, statlige organ, som er bakgrunnen for at Norsk nukleær dekommisjonering (NND) ble opprettet i 2018.

Før selve dekommisjoneringsarbeidet kan starte, må anleggene overføres fra IFE til NND, inklusive ekspertise, anlegg, nøkkeloppgaver og ansvar. IFE og NND har jobbet tett og godt sammen siden 2018.

Næringsminister Cecilie Myrseth, styreleder i IFE Olav Fjell og administrerende direktør ved IFE Nils Morten Huseby. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)
Næringsminister Cecilie Myrseth, styreleder i IFE Olav Fjell og administrerende direktør ved IFE Nils Morten Huseby. (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)