Bjørn Axel Gran ny direktør for IFEs forskningsvirksomhet i Halden

IFE har ansatt Bjørn Axel Gran som divisjonsdirektør for IFEs forskningsvirksomhet i Halden. Bjørn Axel har tidligere vært forskningsdirektør i IFE, og vært konstituert i stillingen siden mars måned.

Publisert: 28. juni 2024

Bjørn Axel Gran

IFE har benyttet et eksternt rekrutteringsbyrå i arbeidet med å rekruttere en ny divisjonsdirektør, og både eksterne og interne kandidater har blitt vurdert underveis i prosessen.

IFE har drevet verdensledende forskning i Halden siden 1958, og denne forskningen er svært viktig for IFE og våre kunder både nasjonalt og internasjonalt. Det har vært en grundig og åpen prosess for å rekruttere en ny leder. Bjørn Axel har lang erfaring fra forskningsledelse og kjenner virksomheten godt, og jeg er svært glad for at han har takket ja til å lede denne virksomheten videre.

Nils Morten Huseby

Adm.dir. for IFE

Bjørn Axel ser frem til å fortsette arbeidet med å styrke IFEs sterke posisjon i Halden.

IFE har hatt en helt sentral posisjon i Halden i 70 år, og vi skal fortsette å videreutvikle Digitale Systemer i Halden de neste 70 årene også. Vi har lagt solide planer for IFE sin videre satsning i Halden etter virksomhetsoverdragelsen av reaktoren til NND i 2025, og internt er vi godt forent på tvers om våre langsiktige planer for Digitale Systemer.

Bjørn Axel Gran

Divisjonsdirektør for Digitale Systemer

Målbevisst og tilgjengelig leder

Bjørn Axel Gran er Sivilingeniør fra NTH, og har sin Ph.D. fra NTNU i 2002. Han begynte først i IFE for 30 år siden, i 1994. I løpet av de siste tre tiårene har han vært gruppeleder og avdelingsleder i IFE i to perioder, og i perioden 2010-17 jobbet han som konsulent, gruppeleder og FoU-sjef i Safetec og ABS Consulting.

Han har også være professor II ved NTNU fra 2014 til 2019, og har vært innleid hos Indra Navia i mer enn 20 år.

På fritiden er Bjørn Axel leder av Halden Skiklubb, og er en aktiv mosjonist i orientering og langrenn med hund og hytte på fjellet.

Videre satsning på IFE i Halden

IFEs forskningsdivisjon Digitale Systemer (DS) i Halden omfatter over 80 årsverk og omsetter for ca. 140 mill. kroner. DS leder og driver Haldenprosjektet, som er Norges største, lengst løpende og mest internasjonale forskningsprogram med fokus på atomsikkerhet.

DS har i tillegg utviklet flere forskningsområder og utvidet prosjektporteføljen de siste årene, og har forskningsprosjekter innen blant annet cybersikkerhet, menneske–maskin-interaksjon, robotikk og kunstig intelligens.