Sosial robotfunksjonalitet for helsevesenet

Publisert: 25. mars 2020

HIRo-prosjektet (Human Interactive Robotics for Healthcare) fokuserer på en humanoid robotplattform, EVER3. Det legges vekt på støtte fra en humanoidrobot som kan gi bistand til både helsepersonell og pasienter på sykehuset og i kommunens hjemmehjelpstjenester. Denne tilnærmingen er ny innen helsevesenet, der roboter er blitt utplassert, og innen robotikk, der den teknologiske utviklingen vanligvis har blitt gjort separat fra sluttbrukernes vurdering. HIRo vil føre til nye eller forbedrede løsninger og tjenester på sykehuset og de kommunale tjenestene.

Prosjektpartnere er Sunnås, Halodi robotikk og Skien kommune. Prosjektet har mottatt støtte fra Norges Forskningsråds IKT Pluss-satsing. Finansieringen for prosjektet er på totalt 11.3 mill. (inkl. inkind).

HIRo vil føre til nye eller forbedrede løsninger og tjenester på sykehuset og i de kommunale tjenestene:

  • Øke støtten til pasientene ved bruk av en humanoid robot assistent
  • Hjelpe helsepersonellet i grunnleggende hverdagslige oppgaver med pasientene, f.eks. hygiene og måltider
  • Tillate en ny interaktiv tjeneste, ledsage nye pasienter og pasientbesøkende, lede dem gjennom sykehuset og gi grunnleggende informasjon
  • Støtte pasientene i mer autonome sammenhenger, som i deres eget hjem

Innovativ sosial robotikk
Halodi Robotics har utviklet EVER3 som en humanoid robot for forskning. Dette er en fleksibel robotplattform som har et hode med ansikt (øyne og munn), bevegelige armer, og som kan bevege seg i et sett med to hjul. EVER3 er tilnærmet menneskelig størrelse og er i stand til menneskelignende samhandling med gjenstander gjennom armene og et utvalg av hender. EVER3 kan fjernstyres ved hjelp av manuelle kontroller eller virtual reality-kontroller, slik at en operatør kan overta flere roboter etter behov – en relevant funksjon for fjernoperasjoner som hjemmeomsorg. EVER3 vil også være utstyrt med autonom oppførsel, være i stand til å etterligne menneskelige oppgaver og utføre dem uavhengig. Halodi Robotics utvikler for tiden den neste versjonen EVER4 som skal utgis i Q3 2021 som en robotløsning for å forbedre hjemmeomsorgen betydelig for brukere, helsepersonell og omsorgspersoner.

Selv om det er forsknings- og pilotprosjekter inkludert humanoide roboter i helsevesenet, fokuserer de enten på generisk mottakelse / møte og hilse oppgaver der robotene gir informasjon til besøkende og pasienter (eksempel: Pepperrobot som blir brukt i belgiske sykehus som resepsjonist, Daily Mail, 2016 ), eller roboter med en unik funksjon på sykehuset, vanligvis relatert til å bære pasienter eller annen tung vekt (eksempel: RIBA-robot prototype for å bære pasienter, New Atlas, 2009).

HIRo representerer en original tilnærming. Dette er en flerbruks- og fleksibel løsning, med tett kobling mellom forskning, sluttbrukerne, offentlig sektor og et banebrytende selskap som utvikler unik robotteknologi.