SecuRoPS – Hva ville du spurt en sosial robot om?

Publisert: 30. juni 2022

Foto: PAL Robotics

IFE skal i samarbeid med HIOF, Fredrikstad kommune, SNØ AS, og Institut de Robòtica i Informàtica Industrial i Spania gjennomføre et pilotprosjekt i Fredrikstad i den kommende tiden. Startskuddet for den første piloten er oktober 2022, da skal en sosial robot være utplassert hos Blender Collective. Her skal roboten samhandle med de ansatte og gi de nyttig informasjon når de trenger det. Dr. Yonas Ayele er prosjektleder ved IFE for prosjektet som kalles SecuRoPS – User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space.

– En sosial robot er avhengig av å samle inn data fra omgivelsene for å kommunisere med brukerne og tilby gode tjenester. Dette skaper utfordringer knyttet til lover, etikk og sikkerhet. Håndtering av persondata er et eksempel. Benytter du en sosial robot i ditt eget hjem har du kontroll på dataen som samles inn via lover og regler. Du har blitt informert om hvilke data som samles, hva dataen brukes til, hvem som har tilgang, og du har gitt ditt samtykke. En robot i det offentlige rom har mulighet til å samle inn data om personer uten deres samtykke. Hvordan man som innbygger skal informeres om hva som samles og hvilke rettigheter du har er et interessant spørsmål, sier Dr. Yonas Ayele.

Smilende mennesker står rundt den sosiale robten
Samhandling mellom en sosial robot og mennesker. Foto: PAL Robotics

Sikkerhet i samhandling med roboter

Målet med prosjektet er å lage et rammeverk for sikkerhet som gjør det enklere for aktører å ta i bruk sosiale roboter i fremtiden. Gjennomføring av en pilot hvor man undersøker trusler, risikoer, problemstillinger og ikke minst tilbakemeldinger fra brukere vil føre til at man får oppdatert kunnskap og lærer mye nytt på dette området.

I fase to skal roboten møte turister og innbyggere i Fredrikstad på fergekaia i gamlebyen. Da vil roboten bli testet i en reell setting, hvor de som møter på den ikke vil være informert om prosjektet på forhånd. Turister vil kunne bruke den til å navigere byen og finne ut hvilke lokale opplevelser de kan få med seg. Innbyggere og pendlere vil kanskje bruke roboten til å finne raskeste rute hjem, se hvor den nærmeste elektriske sparkesykkelen er, eller helt andre ting.

– Denne fasen vil bli spesielt viktig. Her får vi vite mer om hvordan folk opplever møtet med en sosial robot i hverdagen sin. Vil de bruke den? Vil de oppgi personlig informasjon som navn og adresse? Føler de at roboten var til hjelp? Sikkerhetsaspektet rundt menneskers samhandling med roboter er minst like interessant som roboten i seg selv for vår del, poengterer prosjektlederen.

Norge vil kunne by på en del utfordringer for turister som kommer fra andre kulturer og klima. Derfor er det ønskelig at roboten skal kunne gjøre det meste fra å gi enkel turistinformasjon, til å varsle nødetater eller å advare om vanskelige forhold på veiene for bilister og syklister. Roboten vil i tillegg til å ha informasjon om det meste av trafikk og lokalmiljø, ha muligheten til å kommunisere på de fleste språk – så fremt de er installert. I første omgang blir det norsk og engelsk som roboten kommer til å praktisere.

Flere burde melde sin interesse

Planen er at roboten i 2024 skal få kjøre sammen med gamlebyfergen, ikledd ferges røde og hvite fargedrakt. Innen den tid skal roboten sendes tilbake til Institut de Robòtica i Informàtica Industrial i Spania for nødvendige justeringer basert på de tidligere testfasene. IFE har det overordnede ansvaret med å gjennomføre testingen av roboten, mens Høgskolen i Østfold har ansvaret for sikkerheten, som å sikre personopplysninger og lignende.

– Håpet er at flere byer skal bli inspirert av dette. Fredrikstad kommune har fått gleden av å være med som den første test-kommunen på bruk av sosiale roboter som et bærekraft-tiltak, men vi ønsker at flere kommuner tar kontakt med oss for liknende prosjekter, avslutter Yonas Ayele.

Roboten i gamlebyfergensens røde og hvite fargedrakt
Slik vil roboten se ut i fargedrakten til gamlebyfergen. Foto: PAL Robotics

Les mer