Neste generasjons materialer i permanente magneter (REFINE)

Publisert: 26. mai 2020

REFINE-prosjektet (Rare-Earth-Free Iron-Nickel-based ordered phases for permanent magnet applications) har som mål å utvikle og produsere neste generasjons materialer for bruk i permanent magneter, og da med rimelige grunnstoffer og uten bruk av sjeldne råmaterialer som er sjeldne og mindre miljøvennlige (rare-earths, RE).

Prosjektet skal oppfylle kravene til skalerbarhet, miljøeffektivitet og kostnadseffektiv implementering.

Etisk energieffektivitet
Det globale markedet for permanent magneter forventes å være nesten 30 milliarder euro i 2020 og ha en årlig økning på 8% de neste fem årene. Nesten to tredjedeler av det globale markedet tilskrives salg av RE-baserte magneter alene. Et RE-fritt magnetalternativ laget av grunnstoffer med lave kostnader, kan derfor ha en potensielt stor innvirkning i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Et RE-fritt magnetalternativ som foreslått av REFINE kan bidra til å løse EUs avhengighet av RE med en umiddelbar innvirkning på industri knyttet til energi og elektrisitet. Et eksempel er at store fluktuasjoner i prisen på RE-er er en flaskehals for å produsere PM-er for vindturbiner. Prosjektet er også relevant for transportindustrien. Etterspørselen etter PM i elektriske motorer som driver plug-in og el-biler forventes å øke i takt med at salget av nullutslippskjøretøy øker.​​​​​​

Forskningsrådet finansierer REFINE med et totalbudsjett på 8.85 millioner kroner, hvorav 7.8 mill. kr til IFE. Prosjektet ledes av IFE og partnere er Fundacion IMDEA Nanociencia og Institute of Physics, Slovak Academy of Sciences, IPSAS.

Mer om NANO2021: https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/programmer/nano2021/