Kontroll­rom­systemer og interaksjons­design

Vår visjon er å sikre høy ytelse i drift av sikkerhetskritiske, digitale kontrollmiljøer ved å designe produkter og løsninger som virkelig er på linje med menneskelige kognitive evner. Vi designer forskningsorienterte, innovative driftsmiljøer, grafikk- og samhandlingsløsninger som støtter menneskelig persepsjon, problemløsning, beslutningstaking og intervensjon. Vårt mål er å presentere nødvendig informasjon til de riktige menneskene – på riktig tidspunkt.

Vår avdeling  består av svært erfarne forskere og ingeniører med kjernekompetanse innen

  • Interaksjonsdesign – kontrollrom og informasjonsgrafikk og interaksjon
  • Industrielle retningslinjer og standarder
  • Kontroll av kjernefysisk prosess
  • Simulator og programmering
  • Psykologi

Vi tar tak i utfordringer på en systematisk og produktsentrert måte gjennom:

  • Designpraksis og teknologi innsikt
  • Vitenskapelige studier
  • Liten – og storskala utforsking av design

Vår kompetanse og leveranser er relevante på tvers av flere domener, for eksempel nukleær industri, olje og gass, kontroll av flytrafikk, jernbane, maritim virksomhet og fornybar energi.

Vi har et anvendt forskningsfokus som dekker: