Virtuell og utvidet virkelighet

VR&AR-avdelingen arbeider med 3D, VR & AR teknologier og lokasjonsbaserte Informasjonssystemer. Avdelingen bruker virtuelle prototyper, digitale tvillinger, og simuleringsteknologier til å forske på, utvikle og evaluere løsninger for design, planlegging, og trening for sikkerhetskritiske industrier.

VR&AR-avdelingen forsker på hvordan ny teknologi kan brukes til å forbedre design, planlegging, trening, og situasjons-forståelse tilknyttet sikkerhetskritisk arbeid.

Nøkkelkompetanse

VR & AR, 3D brukergrensesnitt, computer grafikk og animasjon, geometrisk modellering og 3D-printing, visuell simulering, kunnskapsforvaltning og evaluering av brukervennlighet. Siden vi har lang erfaring med å arbeide for atomindustrien, IAEA, OECD NEA og Utenriksdepartementets hjelpeprogrammer, har vi også kompetanse innen stråling, transport, modellering og dekommisjonering av kjernefysiske anlegg. Vår prosjektportefølje omfatter en rekke bransjer, inkludert kjernekraft, olje & gass, arkitektur, luftfart, shipping og jernbaner, samt myndigheter. Derfor har vi sluttbruker-kunnskap på flere områder.

Vi samarbeider også tett med eksperter på vårt institutt, våre partnere og våre sponsorer, for å identifisere og utvikle nye anvendelsesområder.

Vi bruker smidige utviklingsmetoder og iterative, menneskelige sentrerte design prosesser for å lage prototyper og utvikle løsninger som spenner fra evaluering av konsepter til industrielle systemer. Evaluering av prototyper og systemer gjøres vanligvis ved hjelp av empirisk testing i realistiske omgivelser med faktiske sluttbrukere.

Forskningsområder

  • Smidige design- og planleggingsprosesser for sikkerhetskritiske industrier, med fokus på menneskesentrert design av arbeidsmiljøer gjennom virtuelle prototyper og digitale tvillinger
  • Strålevern planlegging og optimalisering, samt teknologier relevant for bruk til dekommisjonering av industrianlegg, inklusiv robotteknologi
  • Bruk av 3D-simulatorer til trening og opplæring
  • Virtuell og utvidet virkelighet teknologier
  • Lokasjonsspesifikk datahåndtering
  • 3D-brukergrensesnitt og visualisering
  • Bruk av 3D-printing til prototyping
  • 3D-modellering og laser-scanning

Produkter

1) Verktøy for menneske-sentrert design av kontroll sentre ved hjelp av virtuell prototyping og smart design evaluering

2) Verktøy for utvikling av 3D/VR/AR-baserte treningssystemer

3) Beslutningsstøtteverktøy for planlegging, optimalisering og overvåkning av arbeid i farlige miljøer. Disse verktøy er svært samarbeidsvillige og støtter en god samhandling mellom flere brukere, de digitale systemer og omgivelsene.

 

Her kan du lese mer om vår kommersielle 3D programvare:

www.ife.no/create

HVRC CREATE er en verktøy-pakke for rask utforming og testing av romoppsett. Versjons kontroll på alternative oppsett er inkludert.

www.ife.no/vrdose

HVRC VRdose® er en sanntids programvareverktøy for modellering og karakteriserering av kjernefysiske miljøer. Man planlegger sekvenser av aktiviteter i det modellerte miljø. Systemet optimaliserer beskyttelse mot stråling, produserer jobb-planer med dose estimater og rapporter nyttige for kommunikasjonen mellom de involverte interessenter.