Menneskesentrert digitalisering

Avdelingens oppgave er å gjøre det mulig for digitale organisasjoner å utnytte potensialet som nye digitale teknologier og analyseverktøy gir. Vi forsker oss frem til det nyeste av kunnskap om hvordan disse best kan benyttes, både individuelt og av organisasjonen.

Avdelingens forskning fokuserer på samhandling mellom mennesker og teknologi. Vi tester, analyserer og evaluerer hvordan utforming av systemer påvirker menneskets yteevne.

Det gjennomføres empirisk forskning på hvordan individer og organisasjoner effektivt og trygt kan samhandle med stadig mer avansert og intelligent teknologi.

Big Data kombinert med nye forskningsmetoder, gir ny kunnskap som kan benyttes i utformingen av systemer som benyttes til kontroll og on-line beslutnings-støtte.

Vi forsker på hvordan tilpasningsdyktig ekspertise kan innføres i organisasjoner for å støtte ytelsen i skiftende miljøer.

Våre hovedspørsmål er:

  • Hvordan samhandler individer med stadig mer intelligente teknologier?
  • Hvordan kan vi best sette mennesker i stand til å samarbeide i digitale organisasjoner?
  • Hvordan kan nye teknologier utnyttes til å fornye våre arbeidsmetoder?