Kontrollrom og interaksjonsdesign

Vår visjon er å sikre høy ytelse i drift av sikkerhetskritiske, digitale kontrollmiljøer ved å designe produkter og løsninger som virkelig er på linje med menneskelige kognitive evner. Vi designer forskningsorienterte, innovative driftsmiljøer, grafikk- og samhandlingsløsninger som støtter menneskelig persepsjon, problemløsning, beslutningstaking og intervensjon. Vårt mål er å presentere nødvendig informasjon til de riktige menneskene - på riktig tidspunkt.

Vår avdeling  består av svært erfarne forskere og ingeniører med kjernekompetanse innen

  • Interaksjonsdesign – kontrollrom og informasjonsgrafikk og interaksjon
  • Industrielle retningslinjer og standarder
  • Kontroll av kjernefysisk prosess
  • Simulator og programmering
  • Psykologi

Vi tar tak i utfordringer på en systematisk og produktsentrert måte gjennom:

  • Designpraksis og teknologi innsikt
  • Vitenskapelige studier
  • Liten – og storskala utforsking av design

Vår kompetanse og leveranser er relevante på tvers av flere domener, for eksempel nukleær industri, olje og gass, kontroll av flytrafikk, jernbane, maritim virksomhet og fornybar energi.

Vi har et anvendt forskningsfokus som dekker:

Kontrollromsmiljøer

Vi prototyper og designer brukervennlige og funksjonelle driftsmiljøer for å støtte drift med høy ytelse. Vi utfører både konseptuelt og detaljert design som tar i bruk en systematisk, helhetlig og brukersentrert tilnærming basert på ISO-11064. Vår kompetanse og prosjekterfaring inkluderer moderne digitale kontrollrom, samt høyt automatiserte innovative driftsmiljøer, fjernstyring og felles drift av flere enheter.

Informasjonsgrafikk og samhandling

Vi prototyper og designer innovative, brukervennlige informasjonsgrafikk- og samhandlingsløsninger. Vi utfører både konseptuelt og detaljert design som tar i bruk en systematisk, helhetlig og brukersentrert tilnærming. Våre design er basert på dyp kunnskap om perseptuell psykologi, samt menneskelige evner og begrensninger. Vår kompetanse og prosjekterfaring inkluderer design av operatørskjermer for både normal og nødsituasjoner, store oversiktsskjermer som støtter situasjonsforståelse og rask deteksjon av avvik, samt designløsninger for håndholdte enheter.

Simulatorstudier

Våre prosesseksperter innenfor kjernekraft har en viktig rolle i forberedelse, gjennomføring og analyse av avanserte menneskelige prestasjons-studier i HAMMLAB. I forberedelsesfasen samarbeider de tett med prosjektteamet for å definere og utforme passende testscenarier og kriterier for evaluering av menneskelig prestasjon. Under datainnsamlingen kontrollerer de simulatoren og gjør evalueringer av relevante aspekter knyttet til operatør prestasjon, for eksempel oppgave-prestasjon, situasjonsforståelse, arbeidsbelastning og kvalitet på samarbeid. I analysefasen bruker vi vår prosesskunnskap til å bistå med detaljering og tolkninger av resultatene.

Kontakt

993 52 262

Relaterte artikler

Kontakt