Tag: Reservoarteknologi

Analyser av stabile isotoper

Stabile isotoper er varianter av et grunnstoff som har…

IFE’s Biogasstjeneste

Et sentralt element i kvalitetssikring er å inneha god…

IFE Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS)

IFEs Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS™) gir en smart og…