IFE Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS)

Datasettet gir en rask og høyoppløselig kartlegging (2 cm pr punkt) som avslører fluidkontakter og mulig oppstykking (kompartmentalisering) av reservoarer, og om hvor det således vil være behov for å gå videre med mer detaljerte (og destruktive) geokjemisk tilleggsanalyser.

Vi har siden 1994 skannet prøver fra over 150 norske, 52 omanske, 7 britiske og 3 danske brønner, bl.a. fra Equinor (tidligere Statoil), Idemitzu, ENI, BP, Conoco-Phillips, Shell, Lundin, PDO Oman, OMV og Mærsk.

Økonomiske fordeler

  • Mer nøyaktige estimater av reservoarer og reservoarets ulike deler
  • Forbedret produksjonsstrategi
  • Forbedret presisjon i brønndesign

Figur 1: Standard HCS™ måletetthet (2 cm) med bestrålingsdiameter 8 mm.

Figur 2: Olje-vann-kontakter (OWC) og gass-olje-kontakter (GOC) kan bestemmes med stor presisjon relativt til kjernedyp.

 

Figur 3: Prinsippskisse som viser hvordan en fibertilkoblet ultrafiolett laser generer et fluorescensspektrum når strålen treffer petroleum som sitter fast i porene i en slabbet borkjerne.

Seniorgeolog Jan Braly Kihle som opererer IFEs Hydrokarbon Kjerneskanner (HCS)