IFE’s Biogasstjeneste

Datainnsamling er en sentral del av driften på et biogassannlegg. Enten det er for sikkerhet eller for kvalitet, så foretar IFE prøvetaking med analyser av substrat, reaktorinnhold eller gass etter avtale.

Vi bruker klassiske metoder for analyse med instrumenter få biogassannlegg har råd til å drifte. Vi komplementerer sensorene på annlegget med tredjeparts- og uavhengige-data.

En del av formålet med IFE’s biogasstjeneste er søken etter nye utfordringer i industrien. Kunnskap om dette kan bunne ut i ny forskning og nye samarbeidsprosjekter. Vi bidrar også med informasjonsutveksling, siden vi har nettverk over hele europa og følger med på standarder og siste nytt innen gasskvalitet og analysemetoder. Vi kan besøke ditt annlegg for opplæring av personell på nettopp prøvetaking og gasskvalitet. Ofte er et møte med oss givende da vi har besøkt mange annlegg og kjenner til utfordinger du ofte møter.

Denne tjenesten ytes av IFE’s geokjemiske laboratorium og er en del av avdeling for reservoarteknologi her på IFE Kjeller.