IFE’s Biogasstjeneste

Datainnsamling er en sentral del av driften på et biogassannlegg. Enten det er for sikkerhet eller for kvalitet, så foretar IFE prøvetaking med analyser av substrat, reaktorinnhold eller gass etter avtale. Vi bruker klassiske metoder for analyse med instrumenter få biogassannlegg har råd til å drifte. Vi komplementerer sensorene på annlegget med tredjeparts- og uavhengige-data.


Våre prøvetakende ingeniører har gjennomfør ATEX-awareness kurs og drift av annleggstype 2 gass-kurs. Utstyret vi bruker er ATEX sertifisert når det er nødvendig.

IFE er et ISO 9001-sertifisert forskningsinstitutt som fokuserer på oppdragsbasert forskning. Vi har derfor infrastruktur og ressurser til å gjøre kommersielle analyser. Vi følger ISO-standardiserte metoder der det er mulig. Vi følger Eurochem guiden.

Denne tjenesten ytes av IFE’s geokjemiske laboratorium og er en del av avdeling for reservoarteknologi her på IFE Kjeller.