Tag: Miljøsikkerhet og strålevern

Tjenester tilknyttet forskrift om radioaktiv forurensning og avfall

IFE tilbyr analyser av utslipp til vann og luft,…

Analyser av radioaktivitet i ulike typer prøvemateriale

Avd. Miljø- og strålevern utfører analyser av…

Tjenester i forbindelse med lavradioaktive avleiringer. 24-timers service på analysetjenester

IFE har gjennom årene bygget opp høy kompetanse på…