Foto: Espen Solli. Fra kontrollrommet i Haldenreaktoren.

Nukleærteknologi

Forskningsreaktorene til IFE har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og er sentrale i ledende forskning på energi og materialer.

IFE er en uavhengig stiftelse og et av verdens fremste forskningsmiljøer på energi, lokalisert i Halden og på Kjeller. Vi har utviklet unik kompetanse over 70 år med verdensledende forskere og enestående internasjonale prosjekter i reaktorene og laboratoriene våre.  

Vi bruker forskningsreaktoren på Kjeller for å undersøke hvordan materialer oppfører seg under ekstreme forhold. Reaktoren er som et kjempestort mikroskop der vi kan forske på materialer ned i minste detalj. Det har ført til gjennombrudd i materialforskningen, blant annet i batterier.    

Våre laboratorier og verksteder fungerer som utviklingssentre for hele instituttet, og forsyner de internasjonale forskerne med nødvendige konstruksjonstegninger, beregninger, maskinering, sveising montering, trykktesting, reparasjon, kalibrering, metallografiske undersøkelse og evaluering. Vår kjernekompetanse er materialtesting under ekstreme forhold.  

Industriell overføringsverdi   

Vår kompetanse har blitt til etter behov i de ulike prosjektene vi har gjennomført, og vi har bygd og tilpasset maskinparken etter partnerne våre fra industrien sine ønsker. Dette har ført til at vårt arbeid for å teste materialer i en reaktor har gitt stor overføringsverdi til andre sektorer.   

For eksempel har vårt arbeid med avansert sveising av sensorer blitt implementert av olje- og gassbransjen, av forsvaret, flyprodusenter og i europeisk romfartsteknologi. 

Samtidig har sensorteknologien vi har tatt i bruk for å måle og få ut gode kvalitative data fra reaktoren gjort at vi har måtte utvikle ny sensorteknologi hvor enheten ikke bare overlever i en reaktor, men også leverer korrekte data under ekstrem temperatur og trykk. Disse måleinstrumentene er nå sentrale i arbeidet med å digitalisere industrien. Vi har lang erfaring fra dette arbeidet gjennom samarbeid med partnere som Hydro, Equinor, Scatec Solar, Aker Solutions og Halliburton.  

Håndtering av avfall  

Som det fremste nukleære kompetansemiljøet i Norge produserer og håndterer vi alt av brensel som testes i reaktorene hos IFE. Vi har ansvar for og muligheter til å lagre og deponere alt radioaktivt avfall i Norge.  

I tillegg til avfall fra IFEs egen virksomhet, har IFE ansvar for å ta imot og behandle eksternt radioaktivt avfall fra industrien og næringslivet, forsvaret, helsevesenet og fra forskningsvirksomheter Det kan være alt fra rester av radioaktive legemidler som brukes i kreftbehandling, til håndtering av gamle brannvarslere. 

IFE har ansvar for driften av et kombinert lager og deponi for lav- og middels radioaktivt avfall (KLDRA) i et fjellanlegg i Himdalen i Aurskog-Høland kommune. Det er staten ved Statsbygg som er eier av anlegget i Himdalen.   

Arbeidet vi har gjort i forskningsreaktorene våre har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og er sentrale deler av arbeidet med å være det ledende instituttet for forskning på energi og materialer i Norge.

Avdelinger

Nukleær materialteknologi, elektronstrålesveising og verksteder
Nøytron materialkarakterisering
Radavfall
Reaktordrift og vedlikehold (Halden)
Reaktordrift (Kjeller)

Kontaktperson

63 80 60 00

Reistad, Ole Christen

Reaktordrift,

932 66 908

Relaterte artikler