Radavfall

Vår visjon er å levere profesjonelle tjenester til interne og eksterne kunder som har et behov for avfallshåndtering av radioaktivt materiale. Vi skal ikke skille på kundene og alle skal få samme behandling.

Radavfall har ansatte med bred kompetanse og erfaring. Vi er serviceinnstilte og bidrar til å finne løsninger for våre kunder. Vi er de eneste som driver med avfallshåndtering av radioaktivt avfall. Vi tar i mot avfall fra internt her på IFE, og fra industrien, helsevesenet, forsvaret og fra private husholdninger. Dette avfallet kan være alt fra rester av radioaktive legemidler til brannvarslere. Vi behandler avfallet og sørger for at det blir forsvarlig deponert i Himdalen. Radavfallsanlegget er det eneste anlegget i Norge som kan utføre de oppdrag som kommer hit.

Vi har unik kompetanse. Vi er fleksible i forhold til hva kundene ønsker, og har lang erfaring fra forskjellige fagområder. Fra prosjektene våre har vi lang erfaring og tatt med oss læring fra dekommisjonering av URA (uran renseanlegg), og flere andre vellykkede prosjekter der vi har hjulpet eksterne kunder i å dekommisjonere sine anlegg.

Produkter og tjenester

Vi tilbyr følgende tjenester:

  • Rådgivning/utførelse til dekommisjonering av industrielle anlegg som har benyttet radioaktive kilder.
  • Rådgivning/utførelse til dekommisjonering av labber som har vært brukt til håndtering av radioaktivt materiale
  • Solidifisering av radioaktive løsninger
  • Kverning og håndtering av avfall
  • Rådgivning og transport av radioaktivt avfall

Radavfallsanlegget

Hele radavfallsanlegget blir benytte til å bearbeide og behandle radioaktivt avfall og er tilpasset avfallshåndtering med tanke på å komprimere avfallet slik at plassen i Himdalen (KLDRA) blir best mulig utnyttet.