Fornyet konsesjon for atomanleggene i Halden

Publisert: 17. desember 2020

Helse- og omsorgsdepartementet logo

IFE har fått fornyet konsesjon for perioden 1. januar 2021 til og med 31. desember 2030. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) er øverste faglige organ og innstiller på konsesjon etter søknad fra IFE. Norge har de siste årene arbeidet med å heve nivået på atomsikkerheten til internasjonalt nivå. Det reflekteres i de nye konsesjonsvilkårenesom innebærer en rekke omfattende og nye krav til IFE som konsesjonsinnehaver 

– Det er bra at nivået på atomsikkerheten styrkes og at den nasjonale kompetansen utvikles, både i DSA og IFE. Samtidig må vi erkjenne at det er et betydelig gap mellom der Norge er i dag og internasjonal beste praksis, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.  

Norges atomprogram ble etablert for 70 år siden da atomkraft var nytt. IFE besluttet å stenge Haldenreaktoren i 2018 etter 60 års drift og JEEP IIreaktoren i 2019 etter 52 års drift. Instituttet forbereder nå overføring av atomanleggene og ca. 180 ansatte tilknyttet denne virksomheten til staten ved Norsk nukleær dekommisjonering (NND)NND blopprettet i 2018 for å avvikle de norske atomanleggene og håndtere alt menneskeskapt radioaktivt avfall i Norge.  

– Internasjonal erfaring viser at avvikling av atomanlegg stiller store krav til omstillingsevne av ansatte, samt behov for ny kompetanse. Det blir et svært krevende og omfattende arbeid i årene fremover å forberede nedbygging av stengte anlegg og overføring til NND, samtidig som vi skal utvikle atomvirksomheten til internasjonal beste praksis for kjernekraftverk i drift, sier Huseby.  

Vilkår for konsesjon

I konsesjonsinnstillingen har DSA gitt 25 generelle vilkår og 15 tilleggsvilkår som IFE må implementere før den nukleære virksomheten kan overføres til NNDVilkårene medfører at IFE må dokumentere at nødvendig kompetanse i organisasjonen blir etablert, vedlikeholdt og utviklet, at IFE forbedrer styrings- og ledelsessystemet og utvikler sikkerhetskulturen. I konsesjonen settes det spørsmål ved å gi IFE fornyet konsesjon, men at staten innvilger konsesjon siden det ikke finnes alternative konsesjonsinnehavere i Norge.  

– Vi kjenner oss ikke igjen i måten IFE beskrives på i konsesjonen. IFE har de siste årene arbeidet målrettet med å styrke sikkerhetskulturen, og vi er proaktive med å ta opp forhold som ikke er slik det skal være ut fra dagens standard Vi har pågående arbeid med kompetanseutvikling, samt revisjon og utvikling av styrings- og ledelsessystemet. IFE har innrettet organisasjon og kompetanse for å være tilpasset den nye situasjonen der reaktorene er stengt, sier Huseby. 

Norge hever nivået på atomvirksomheten

De siste årene har Norge arbeidet med å heve atomvirksomheten til internasjonal beste praksisIFE arbeider med å følge opp alle konsesjonsvilkår og pålegg fra nasjonale myndigheter slik at anlegg og organisasjon kommer på internasjonalt nivå før det overføres fra IFE til NND for nedbygging.  

Nedbyggingen av det nasjonale atomprogrammet er svært omfattende. Det vil ta flere tiår og kostnaden er estimert til minst 21 milliarder kroner.