IFE med høringsinnspill på kjernekraft

Tidligere i år ble det fremmet flere forslag i Stortinget til hvordan regjeringen kan tilrettelegge for norsk kjernekraft. IFE har sendt høringssvar på forslagene.

Publisert: 12. april 2023

Forskningsreaktorene til IFE har ført til bedre atomsikkerhet i våre naboland og ute i verden, og de har vært sentrale i ledende forskning på energi og materialer i Norge. Reaktordriften ble avsluttet 2018-2019.